Beroepsbeelden en ontwikkelbehoeften van leraren po, vo en mbo.

  • Hagedoorn, M. (Speaker)
  • Lara Engelsman (Speaker)
  • Martijn Willemsen (Speaker)

Activity: Talk or presentation typesConference contribution (without a publication)Professional

Description

Het onderwijs in Nederland staat onder druk. Er is sprake van een structureel lerarentekort (Staat van het onderwijs, 2022) en een hoge uitval van beginnende leraren (Den Brok e.a., 2017).
In het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort in Zwolle hebben de lectoraten van drie HBO’s (Hogeschool Windesheim, Hogeschool KPZ en Hogeschool VIAA) en een practoraat uit het mbo (Landstede Groep) gezamenlijk onderzoek gedaan naar beroepsbeelden en ontwikkelbehoeften van leraren in het po, vo en mbo. Middels interviews (N=19) met HR-medewerkers, schoolleiders, beginnende en ervaren leraren uit het po, vo en mbo, en middels een survey (N=1609) onder leraren po, vo en mbo zijn inzichten verkregen in opvattingen van leraren over hun taken, rollen, professionalisering en ontwikkelbehoeften. Met dit onderzoek beogen we de 61 deelnemende onderwijsorganisaties inzicht te geven in beelden en behoeften van hun onderwijspersoneel en hen te ondersteunen bij het maken van keuzes om leraren op te leiden, te binden en te blijven boeien.
De resultaten van het onderzoek geven voeding aan een dialoog over 1) inzichten uit rapport wat betreft verschillen tussen sectoren po, vo en mbo, 2) hoe opleiders daar rekening mee kunnen houden in opleiden en (doorgaande) professionalisering en 3) wat dat vraagt van samenwerking in het (regionale) netwerk.
Aan de hand van stellingen verkennen we met elkaar vanuit de drie sectoren potentiële verbindingen, onze grenzen en uitdagingen. Door samen en sector-overstijgend betekenis te geven aan de resultaten hopen we dat de opbrengsten bijdragen aan het benutten door onderwijsorganisaties en de lerarenopleiding.
Period13 Mar 2023
Event titleVELON Congres : Opleiden in netwerken
Event typeConference
LocationZwolle, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Professionele ontwikkeling
  • Leraren
  • Beroepsbeelden