Corruptiebestrijding in ontwikkelingslanden

Activity: PhD supervision and PhD examination typesPhD examinationAcademic

Description

In dit boek staat corruptiebestrijding in ontwikkelingslanden centraal, met een focus op twee Afrikaanse landen: Kenia en Kameroen. Het onderzoek richt zich op de verklaring, omvang en oorzaken van corruptie en op de vraag hoe corruptie in beide landen tot dusver wordt bestreden. Om een dieper inzicht te krijgen in corruptie en corruptiebestrijding in Kenia en Kameroen zijn naast governance aspecten ook maatschappelijke en contextuele aspecten geanalyseerd. Tevens zijn diverse actoren die in Kenia en Kameroen betrokken zijn bij de strijd tegen corruptie, aan de hand van het 'National Integrity System' (NIS) raamwerk, getoetst en vergeleken. De vergelijking van het NIS in beide landen biedt een kader voor het analyseren van de doeltreffendheid van de betrokken actoren die het voorkomen en bestrijden van corruptie als taak hebben.

Bij de bestudering van de overeenkomsten en verschillen is nagegaan op welke wijze beide landen de strijd tegen corruptie hebben aangepakt. De uitkomsten van deze analyse kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de kennis en aanpak van corruptiebestrijding in andere (Afrikaanse) ontwikkelingslanden. Naast economische en governance factoren spelen ook andere factoren zoals demografie (bevolkingsgroei), analfabetisme en tribalisme een rol bij corruptiepraktijken. Deze knelpunten dienen ook voor donoren een aandachtspunt te zijn. Het onderkennen van de relevantie van deze factoren draagt bij aan een meer doeltreffende corruptiebestrijding in Kenia en Kameroen, maar ook in andere landen met een vergelijkbare problematiek.
Period13 Nov 2020
ExamineeJean Rwasibo
Examination held at
Degree of RecognitionInternational

Keywords

  • corruptie
  • organisatiecriminaliteit
  • governance
  • ontwikkelingslanden