De effecten van controle versus autonomie in hypermedia leeromgevingen

  Activity: Talk or presentation typesConference contribution (without a publication)Academic

  Description

  Onderzoek op het gebied van de Cognitive Load Theory laat belangrijke implicaties zien voor instructieontwerp. Over het stimuleren van germane load, wordt nog gedebatteerd. Eén manier om germane load te verhogen is door het verbeteren van motivatie. Wij introduceren vanuit het perspectief van de motivatie theorie, Self-Determination Theory, het concept autonomie in een leeromgeving om motivatie te verbeteren. Dit betekent, dat de lerende een zekere mate van controle krijgt. Vanuit onderzoek naar learner control, blijkt dat er veel inconsistente resultaten zijn wat betreft de effecten van controle op motivatie. Het doel van deze studie was te onderzoeken wat de effecten zijn van autonomie bij het bestuderen van leermateriaal, op de motivatie, ervaren cognitieve belasting en leerresultaten van de leerling, rekening houdend met het voorkennis niveau, leervermogen en houding ten opzichte van leren. Er waren drie condities, waarin leerlingen dezelfde opdrachten kregen, maar die verschilden in het type controle dat de leerlingen hadden over de manier van werken met het materiaal. Een fixed procedure conditie waarin in een vooropgezette manier werd gewerkt; een learner control conditie waarin leerlingen zelf hun leerpad bepaalden; en een autonomy conditie waarin leerlingen controle over het type controle kregen, waarbij ze vrij waren om zelf studiemateriaal te kiezen (zoals in de learner control conditie), maar mochten ook het voorgeselecteerde materiaal per taak gebruiken (zoals in de fixed procedure conditie), of een combinatie daarvan. De resultaten zijn nog niet beschikbaar aangezien de dataverzameling nog niet is afgerond.Gorissen, C. J. J., Kester, L., Brand-Gruwel, S., & Martens, R. L. (2010, 23-25 juni). De effecten van controle versus autonomie in hypermedia leeromgevingen. Paperpresentatie op de Onderwijs Research Dagen, Enschede, Nederland: Kennisnet.DS_Sponsorship:Kennisnet
  Period23 Jun 201025 Jun 2010
  Event titleOnderwijs Research Dagen
  Event typeConference
  LocationEnschede, NetherlandsShow on map