De seksuele problemen en psychologische last van vrouwen met bekkenbodemklachten

Activity: Talk or presentation typesConference contribution (without a publication)Academic

Description

In de literatuur worden verschillende soorten distress besproken van vrouwen met bekkenbodemklachten. Niet duidelijk is welke klachten die distress veroorzaken. Een goed overzicht van seksuele en psychologische klachten van deze vrouwen ontbreekt, waardoor de impact ervan op het leven van vrouwen moeilijk is in te schatten. Die impact lijkt variabel, want niet alle vrouwen met bekkenbodemklachten vragen hulp van een bekkenfysiotherapeut. Wat maakt dan dat vrouwen hulp bij een bekkenfysiotherapeut zoeken? Twee ‘mixed-method’ studies werden uitgevoerd op basis van interviews met zwangere vrouwen en vrouwen met en zonder kinderen, die wel en geen bekkenfysiotherapeut bezochten. De uitkomsten gaven inzicht in de soorten distress die deze vrouwen ervaren in hun dagelijkse, sociale en seksuele functioneren, en in hun intieme relaties. De distress verschilde op basis van zwangerschap, het wel of geen kinderen hebben, en het wel of niet bezoeken van een bekkenfysiotherapeut. Op basis van de data is een conceptueel model gemaakt. Het model bevat zeven soorten distress die worden voorgelegd aan bekkenfysiotherapeuten met de vraag hoe vaak zij die registreren. Vrouwen vullen een vragenlijst in waarin zij het op zichzelf van toepassing zijn van 33 uitspraken die de zeven typen distress uit het model het beste weergeven scoren op een 7-punt Likertschaal. Op deze manier wordt de psychologische last die vrouwen met bekkenbodemklachten ervaren gemeten. Onderzocht wordt of seksuele problemen, onbewust hulp willen voor seksuele dysfuncties, en/of psychologische last het bezoeken van een bekkenfysiotherapeut voorspelt. Dat weten kan helpen vrouwen beter te informeren, en de zorg die zij nodig hebben beter op elkaar af te stemmen. Tevens wordt het potentieel om een meetinstrument te ontwikkelen op basis van de scores op de 33 uitspraken onderzocht om psychologische en seksuele distress van vrouwen met bekkenbodemklachten te meten. Zo’n instrument kan helpen bekkenbodemzorg beter op elkaar af te stemmen.
Period14 Apr 2023
Event titleNVVS Voorjaarscongres: In the Spotlight
Event typeConference
LocationUtrecht, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational