Een longitudinaal onderzoek naar professionalisering van ervaren mbo-docenten: ontwikkelen van analyse-aanpak van data uit verschillende bronnen

Activity: Talk or presentation typesConference contribution (without a publication)Academic

Description

Discussietafel

Inleiding
Mbo-instellingen hebben de taak om continu mee te bewegen met een steeds veranderende omgeving (Oude Groote Beverborg, 2015). Docenten spelen hierin een sleutelrol (Runhaar, Bednall, Sanders & Yang, 2016). Van hen wordt verwacht zich professioneel te blijven ontwikkelen om in te kunnen spelen op de dynamische omgeving (Oude Groote Beverborg, 2015).
In onderzoek naar docentprofessionalisering blijft het mbo als context echter nog vaak onderbelicht (Dymock & Tyler, 2018). Anders dan in het po/vo kenmerkt het mbo zich in onder andere diversiteit in docentachtergronden, docentrollen, de noodzakelijke verbinding met het beroepenveld en dynamiek van een multidisciplinair team (De Bruijn, 2012).
In een longitudinale studie wordt de professionalisering van ervaren mbo-docenten gevolgd om inzicht te krijgen in de doorwerking van leeractiviteiten op kennis, opvattingen en/of het handelen van mbo-docenten. Professionele ontwikkeling van docenten wordt in dit promotieonderzoek opgevat als een continu proces waarin docenten formele en informele leeractiviteiten ondernemen die leiden tot een verandering in hun kennis, opvattingen en handelen (Akkerman & Bruining, 2016).
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om het inzicht te vergroten in professionele ontwikkeling van deze groep docenten en wat hieraan bijdraagt. Ook beoogt het bij te dragen aan het meer op maat vormgeven en faciliteren van professionalisering van mbo-docenten.

Discussievragen
Voorbeelden van de dataset worden kort gepresenteerd. Door korte vragenronden van de onderzoeker worden deelnemers vervolgens gestimuleerd kritisch mee te denken over (1) de onderzoeksvraag, (2) over de data en de beantwoording van de vraag naar samenhang, en (3) suggesties en tips te geven voor de te gebruiken methoden en analyses om samenhang aan te tonen.

Period6 Jul 20228 Jul 2022
Event titleOnderwijs Research Dagen 2022
Event typeConference
LocationHasselt, BelgiumShow on map
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • professionele ontwikkeling
  • ervaren mbo-docenten
  • kwalitatieve data