Geweld Hoort Nergens Thuis (interdepartementaal programma) (External organisation)

Janssen, J. (Member)

Activity: Membership typesMembership of boardAcademic

Description

Lid van de Adviescommissie ‘Geweld hoort nergens thuis’. In 2018 hebben minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd met de volgende opdracht: ‘Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag niemand van wegkijken. Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.’ Er is een onderzoeksprogramma opgezet onder leiding van een Adviescommissie. De commissie heeft de volgende opdracht:
- Kennissynthese: kennis inbrengen over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio’s.
- Een kennisprogramma: vanuit een bundeling van kennisbehoeften van de professionals wordt bepaald wie welk onderzoek in welke periode oppakt zodat het veld op effectieve wijze wordt gevoed. Dit programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen: risicofactoren in beeld brengen op wijkniveau, informatie over effectieve interventies, hoe verhogen we de meldingsbereidheid in die groepen waar eer een belangrijke rol speelt, deskundigheidsbevordering en interventies in groepen waar eer een belangrijke rol speelt en de vraag hoe we professionals beter kunnen toerusten om seksueel geweld te herkennen en bespreekbaar maken, waarbij ook de signaleren en risico’s die online spelen meegenomen worden.
- Het ontwikkelen van een systematiek van outcome­monitoring; hoe kunnen we meten dat we wezenlijk verschil maken met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de levens van mensen die het raakt.
Period2018 → …
Held atGeweld Hoort Nergens Thuis (interdepartementaal programma), Netherlands
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Domestic violence
  • research