Description

English follows Dutch
Online Congres Groene Peper: duurzaamheid, hoger onderwijs en ICT
Van 25 tot en met 29 mei 2020 vindt online het congres Groene Peper (voorheen Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs) plaats.
Over het congres Groene Peper
Duurzaamheid is een leuk, groen en pittig onderwerp. De webinars van Groene Peper zijn hét podium voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van groene ICT en duurzaamheid in onderwijs en onderzoek in Nederland. Groene Peper faciliteert iedereen bij universiteiten, hogescholen en het mbo die betrokken is bij het thema duurzaamheid.
Doelgroep
Groene Peper is interessant voor iedereen die zich focust op duurzaamheid binnen het tertiair onderwijs (universitair, hbo, mbo). Denk aan facilitair managers, IT-coördinatoren, hoogleraren en studenten. Iedereen die geïnteresseerd is in hoe onderwijs en alles wat daarbij komt kijken nu en in de toekomst vorm gegeven moet worden kan zich aanmelden voor een of meer webinars.
(English:)
Green Peper Online Congress: sustainability, higher education and ICT
The Green Pepper (formerly National Day for Sustainability in Higher Education) conference will take place online from 25 to 29 May 2020.
About the Groene Peper congress
Sustainability is a fun, green and lively subject. Groene Peper's webinars are the stage for the latest developments in the field of green ICT and sustainability in education and research in the Netherlands. Groene Peper facilitates everyone at universities, colleges and MBO involved in the theme of sustainability.
Target audience
Groene Peper is interesting for anyone who focuses on sustainability within tertiary education (university, college, mbo). Think of facility managers, IT coordinators, professors and students. Anyone interested in how education and everything involved should be shaped now and in the future can register for one or more webinars.
Period25 May 202029 May 2020
Event typeConference
LocationUtrecht, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionInternational

Keywords

  • higher education
  • sustainability
  • ICT
  • online education
  • webinar