Isaac van Geelkercken (1615-1672): landmeter, wijnroeier, vestingingenieur, cartograaf, architect of generaalpostmeester? Het probleem van de definiëring van beroep en functie in de zeventiende eeuw.

  • Martin Hendriks (Speaker)

Activity: Talk or presentation typesTalk or presentation (not at a conference)Academic

Description

De carriëregang van Isaac van Geelkercken is complex te noemen. Na een leerperiode bij zijn vader, waarbij hij zich voornamelijk met landmeetkundige en cartografische activiteiten bezighield, volgde een eerste aanstelling als stadslandmeter en wijnroeier van Nijmegen.
In zijn negentwinigste levensjaar reisde Isaac naar Noorwegen om daar een functie in het leger van Hannibal Sehested, Noors stadhouder en schoonzoon van de Deense koning Christiaan IV te aanvaarden. In eerste instantie werd hij aangesteld als kwartiermaker, maar al snel als officiëel ingenieur des konings, met het toezicht op en de verbetering van de Noorse vestingen als hoofdopdracht. Daarnaast kreeg hij zowel cartografische opdrachten, naast diverse ontwerpen voor stadsreguleringen. Bovendien werd hij, als gevolg van een privilegetoekenning, als generaalpostmeester verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het Noorse postwezen, dat door zijn schoonvader opgezet was.
In 1657 keerde Isaac van Geelkercken naar het Gelderse terug om in Arnhem zijn inmiddels overleden vader Nicolaes op te volgen als ‘lanmeter ordinaris’ van het Hertogdom Gelre en het Graafschap Zutphen. Deze functie bekleedde hij tot zijn overlijden in 1672.
Tijdens de studie naar het leven en werken van Isaac van Geelkercken bleek, dat er diverse aanduidingen zijn voor de werkterreinen waarop hij, en veel van zijn tijdgenoten zich begeven hebben. Diverse auteurs worstelen met het definiëren van beroepsaanduidingen als landmeter, architect, ingenieur, vestingbouwer, cartograaf, kaartmaker, e.d.
In mijn presentatie wil ik dit element dan ook voorleggen en ik ga in op de vraag of het zinvol is specifieke beroepsaanduidingen te gebruiken of dat het misschien meer zinvol is uit te gaan van de contemporaine functietitel en de daarbij behorende activiteiten.
Period25 Mar 2015
Held atResearch School Art History - Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK), Netherlands
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • seventeenth century
  • Cartography
  • Geelkercken
  • History