Laveren in het landschap van mooi woorden. Strategieën voor het beschermen van natuur en landschap

Activity: Talk or presentation typesTalk or presentation (not at a conference)Popular

Description

De kwaliteit van de leefomgeving is niet vanzelfsprekend. Tussen dromen en daden staan vaak economische bezwaren. En de wetten die de bescherming van allerlei kwaliteiten zouden moeten waarborgen, lijken niet altijd even goed uit te werken.

Vele beleidsdocumenten benadrukken het belang van een groene en gezonde leefomgeving. In navolging van het huidige kabinet kloppen diverse overheden zichzelf op de borst om hun groene ambities. Aan mooie woorden geen woorden gebrek!
Maar in de praktijk blijkt dat de mooie woorden niet altijd leiden tot een betere bescherming van natuur en milieu. Ze verhullen dat vooral ruim baan wordt gegeven aan ontwikkelingen die haaks staan op de groene ambities. En dat is op z’n zachtst gezegd jammer, want er zijn zo veel voorbeelden die laten zien dat het anders kan. En zo veel studies die aantonen dat het ook anders moet.

NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES
De veranderingen van onze leefomgeving waarin we wonen, werken en recreëren is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Natuur- en milieuorganisaties spelen daarin al een belangrijke rol. Ze benadrukken van het belang van een groene en gezonde leefomgeving, ontwikkelen ideeën, initiëren en realiseren projecten. En ze bemoeien zich actief met visievorming en besluitvorming. Zo af en toe dwingen ze via juridische procedures de overheid zich aan haar eigen regels te houden.

ACTIEVE ROL VAN BURGERS
Een actieve rol van de burgers en maatschappelijke organisaties is een cruciaal element van de zogenoemde participatiesamenleving, waarin publieke belangen een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Die actieve rol van burgers wordt dan ook nadrukkelijk benoemd in de communicatie over de nieuwe Omgevingswet. Met die nieuwe Omgevingswet wil de rijksoverheid het omgevingsrecht eenvoudiger maken. Maar wat betekent eenvoudiger in de praktijk? En welke consequenties heeft het voor het werk van natuur- en milieuorganisaties? Biedt de uitvoering van de wet kansen voor hen om nog meer invloed uit te oefenen? Of kunnen ze nu eenvoudiger op een zijspoor worden gezet? En welke strategieën kunnen worden ingezet?
Period13 Nov 2019
Held atGelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF), Netherlands
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • natuurbescherming
  • burgerinitiatieven
  • strategie
  • milieu
  • Natura 2000