Leernetwerken voor pabostudenten: De relatie tussen sociale configuratie en motivatie

Activity: Talk or presentation typesTalk or presentation (not at a conference)Academic

Description

Deze studie verkent overeenkomsten en verschillen in Sociale configuraties van leernetwerken en Motivatie van pabostudenten. Daarnaast is onderzocht hoe Sociale configuratie en Motivatie samenhangen. Aan de hand van een mixed methods design, bestaande uit vragenlijsten (n=111), semigestructureerde interviews (n=14) en audio-opnames van netwerkbijeenkomsten (n=7), zijn studenten van vier pabo’s gedurende een jaar gevolgd. De resultaten laten een (middel)sterke samenhang zien tussen Sociale configuratie en Motivatie. Bij heterogeen samengestelde netwerken is het belangrijk aandacht te besteden aan (1) ‘Kennisstroom in tweerichtingsverkeer’ (Competentie) zodat studenten ervaren dat ze niet alleen kennis halen, maar ook bijdragen; (2) ‘Vrijheid in gebondenheid’ (Autonomie) zodat studenten ruimte krijgen voor eigen keuzes; en (3) ‘Veilig in gelijkheid’ (Verbondenheid) zodat studenten gelijkwaardige verhoudingen ervaren en zich veilig voelen.
Period9 Jul 2021
Event titleOnderwijs Research Dagen 2021: Interactie
Event typeConference
Conference number50
LocationUtrecht, NetherlandsShow on map

Keywords

  • Netwerkleren
  • sociale configuratie
  • motivatie
  • studenten