Masterclass: Excellentie in het onderwijs.

  • Ton Mooij (Speaker)

    Activity: Talk or presentation typesTalk or presentation (not at a conference)Academic

    Description

    In deze Masterclass worden de begrippen ‘excellent’ en ‘hoogbegaafd’ met elkaar vergeleken vanuit multiniveau perspectief. Ingegaan wordt op verschillen die zich tijdens het doen van onderzoek manifesteren en waarmee niet altijd adequaat rekening wordt gehouden. Ook worden leerpsychologische en pedagogische accenten verhelderd. Tenslotte wordt ingegaan op noodzakelijke schoolontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs. 18-25 april 2012
    PeriodApr 2012