Ontwerpen met modellen – Faculteitsdag Informatica

 • Gerard van den Boom (Speaker)

  Activity: Talk or presentation typesTalk or presentation (not at a conference)Academic

  Description

  Tijdens de faculteitsdag van de faculteit Informatica is een presentatie verzorgd over het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs waarbij de centrale aansturing plaatsvindt vanuit en door een elektronische leeromgeving. De boodschap van de workshop: studenten verwachten goed onderwijs. Goed onderwijs realiseert een zestal didactische functies in een optimale mediamix. Dat onderwijs moet goed ontwikkeld worden. Daarbij is het belangrijk te starten met een grondige analyse van de ontwikkelopdracht. Na die analyse is het zinvol een compleet didactisch scenario uit te werken. Ontwerp en implementatie van dat scenario wordt ondersteund door het beschikbaar stellen van standaardmodellen voor cursussen met elektronische werkboeken. IPO heeft een tiental van zulke standaardmodellen uitgewerkt. Tijdens de presentatie zijn deze langsgelopen. Op het niveau van cursussen en elektronische werkboeken geven de modellen vooral vorm aan de didactische functie ‘structureren’; daarbinnen worden modellen voor onderwijsleeractiviteiten (opdrachttypen) aangeboden om op heel concreet niveau het onderwijs efficiënt te kunnen invullen en uitwerken.
  Period9 Oct 2012
  Held atOpen Universiteit: faculties and services