Perspectieven op formatief evalueren

Activity: Talk or presentation typesConference contribution (without a publication)Professional

Description

Binnen het voortgezet onderwijs zijn verschillende scholen actief bezig om een formatieve schoolcultuur te creëren. Formatief handelen heeft als doel om informatie aan leerlingen en docenten te geven over de mate waarin leerling de leerstof beheersen. Deze informatie kan gebruikt worden door docenten om de gegeven instructies en leeractiviteiten - waar nodig - aan te passen aan het niveau van de leerling en het lesgeven te verbeteren. Maar het implementeren van formatief handelen betekent niet dat de perceptief van docenten en leerlingen op effectiviteit en opbrengsten overeen komen.
In deze presentatie zullen de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden van een VO-school in Zeeland, waarbij
onderzocht is in welke mate docenten formatieve strategieën toepassen in de lessen, en wat het effect van de formatieve strategieën is op de vaardigheden van leerlingen om hun eigen leren te reguleren. Ook is de mate van zelfregulatievaardigheden van leerlingen onderzocht, evenals de mate waarin de docent zich vertrouwd voelt om deze vaardigheden aan leerlingen aan te leren. De volgende onderzoeksvragen hebben centraal gestaan: In welke mate passen docenten formatieve strategieën toe in de dagelijkse lespraktijk? Ervaren leerlingen van locatie X
meer formatief strategiegebruik in de lessen dan leerlingen van de controle locaties?Hebben docenten en leerlingen een vergelijkbaar beeld van de mate waarin formatieve strategieën worden toegepast? Is het gebruik van formatieve strategieën geassocieerd met betere zelfregulatievaardigheden en motivatie van leerlingen? Voelen docenten zich voldoende bekwaam om leerlingen te activeren om zelfregulatievaardigheden te gebruiken en is dit geassocieerd met meer formatief strategiegebruik? Uit de resultaten blijkt de formatieve schoolcultuur van locatie X positief bij te dragen aan de inzet van formatieve strategieën, een zelfregulatievaardigheden en motivatie van de leerlingen. Wel zijn er verschillen in perceptie gevonden. Leerlingen ervaren minder formatief strategiegebruik dan docenten aangeven in te zetten. Dat geldt
ook voor de mate waarin leerlingen feedback, en peer- en zelfbeoordelingen ervaren als ingezette formatieve
strategieën. Uit het onderzoek blijkt de aandacht voor formatief handelen een positieve invloed te hebben op
vaardigheden als taakanalyse en planning, doorzettingsvermogen en inzet van motivatiestrategieën, en het evalueren van het schoolwerk nadat ze het hebben gemaakt. Door formatief handelen, reguleren de leerlingen zowel voor, tijdens als na het leerproces beter hun schoolwerk. Wel is expliciete aandacht voor de kwaliteit van feedback nodig. Dat geldt ook voor docent-ondersteuning ten aanzien van self-efficacy en gerichte leerling-ondersteuning.
Period17 Mar 2022
Event titleVelov-Velon congres voor lerarenopleiders 2022
Event typeConference
Conference number2022
LocationBrugge, BelgiumShow on map
Degree of RecognitionNational