Position paper Spoedwet aanpak stikstof

Activity: Consultancy typesConsultancy / AdvicePopular

Description

Deze position paper is opgesteld op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel Spoedwet Aanpak Stikstof. In de reflectie op het voorliggende wetsvoorstel betrekken we de uitgebreide jurisprudentie van diverse (inter)nationale rechtelijke instanties zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU of Hof) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS of Afdeling) en de inzichten uit het langlopende onderzoek naar de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland.
Period2 Dec 2019
Work forvaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Spoedwet aanpak stikstof
  • Natura 2000
  • natuurbeleid
  • Wet natuurbescherming
  • drempelwaarde
  • wetgeving