Samenwerkend leren in de virtuele klas

Activity: Talk or presentation typesTalk or presentation (not at a conference)Academic

Description

De nieuwe, meer gebruikersvriendelijke generatie virtuele klassoftware brengt zinvol synchroon online onderwijs binnen handbereik: onderwijs gericht op het in dialoog verwerven van complexe kennis en vaardigheden. Tegen deze achtergrond presenteert dit poster onderzoek gericht op de ontwikkeling van richtlijnen voor synchroon online samenwerkend leren in de virtuele klas, ter ondersteuning van docenten die hiermee aan de slag willen gaan.
De virtuele klas is een omgeving op het internet waar studenten gelijktijdig samenkomen om onder begeleiding te leren. Deze omgeving maakt snelle, directe interactie tussen studenten, docenten en inhoud mogelijk; een belangrijke succesfactor voor (complex) leren.
Instructiebenaderingen voor het actief online leren van complexe kennis en vaardigheden vormen in dit onderzoek de inspiratiebron voor de uitwerking van een drietal scenario’s: case-based learning, problem-based learning en project-based learning.
Centrale onderzoeksvraag is: Hoe kan synchroon online samenwerkend leren in case-based, problem-based en project-based learning scenario’s op effectieve en efficiënte wijze worden vormgegeven?
Door middel van een ontwerpgerichte onderzoeksbenadering zijn richtlijnen ontwikkeld die zijn uitgewerkt in het e-handboek Online Samenwerkend Leren met ondersteunende materialen voor docenten.
Period8 Jul 2021
Event titleOnderwijs Research Dagen 2021: Interactie
Event typeConference
Conference number50
LocationUtrecht, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational

Keywords

 • online begeleiden
 • synchroon online onderwijs
 • BISON
 • SURF
 • ORD
 • samenwerkend leren
 • werkvormen
 • jigsaw
 • fishbowl
 • monitor
 • virtuele klas