Tencompetence naar een integraal persoonlijk competentie managent voor een leven lang leren.

 • Marlies Bitter-Rijpkema (Speaker)
 • Jocelyn Manderveld (Speaker)

  Activity: Talk or presentation typesTalk or presentation (not at a conference)Academic

  Description

  Tencompetence workshop held during the DU Innovatium, Amsterdam 27 March 2007. Ondersteuning van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van individu, groepen en organisaties vinden nog sterk gefragmenteerd plaats . Voor de optimale ondersteuning van de competentie ontwikkeling van individu of groep, gedurende langere tijd over de grenzen van school, functie of land heen bestaat nog geen goede samenhangende ondersteuning. Binnen het project Tencompetence wordt aan de ontwikkeling van een Europese infrastructuur gewerkt die inzet van de modernste didactische en organisatorische inzichten combineert met nieuwe mogelijkheden van ICT om Europese burgers en organisaties adequaat te faciliteren in hun leven-s-lange talentontwikkeling. Centraal staat een integrale benadering van de persoonlijke competentieontwikkeling.
  De workshop start met een kort overzicht van de doelstellingen van het TENCompetence project, de onderliggende visie en de uitgangspunten voor een geïntegreerde op open source gebaseerde infrastructuur. Vervolgens exploreren de deelnemers gezamenlijk de betekenis van de Tencompetence benadering voor de eigen problematiek. Daarbij worden eerst de problemen in kaart gebracht. In een tweede cyclus werken de deelnemers aan een ontwikkelscenario dat de Tencompetence persoonlijke competentiemanager zou moeten ondersteunen. Wanneer deelnemers hun ideeen in kaart hebben gebracht wordt aan de hand van schetsen van eerste prototype bediscussieert hoe de Tencompetence benadering steun biedt aan het type competentieontwikkeling dat de deelnemers binnen het eigen domein of organisatie willen bewerkstelligen. Tijdens de afrondende terugblik komt aan de orde hoe deelnemers uit het Nederlands Hoger Onderwijs betrokken kunnen raken bij het project.
  Period27 Mar 2007
  Held atInnovatium Digitale Universiteit, Netherlands