Training beleidsevaluaties

Activity: Consultancy typesConsultancy / AdvicePopular

Description

De training richt zich op de analyse- en evaluatiedillemas waar beleidsonderzoekers mee worden geconfronteerd. Aan de hand van drie concrete praktijksituaties wordt een aantal dilemmas zichtbaar gemaakt als basis voor een discussie over de wijze waarop onderzoekers met die dillemas kunnen omgaan en wat daarvan consequenties zijn voor de onderzoeks- en evaluatiemethode. Elke praktijksituatie wordt geïllustreerd aan de hand van een korte video waarin betrokken partijen aan het woord komen.
Period18 Sept 2018
Work forPlanbureau voor de leefomgeving, Netherlands
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Beleidsevaluatie
  • Policy evaluation
  • Governance
  • Omgevingsbeleid