Autistische studenten willen structuur en duidelijkheid

Press/MediaPopular

Description

Twee studenten ondervroegen in opdracht van het decanaat van Fontys Hogescholen tachtig studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) naar hun ervaringen met het onderwijs bij Fontys. Ze ontdekten een aantal
duidelijke wensen en gaven meteen aanbevelingen.

Period20 May 2020

Media coverage

1

Media coverage