Fishbowl: een geschikte werkvorm voor de (virtuele) klas

Press/MediaPopular

Description

Interview met journalist Hester Otter in het kader van het project Goede voorbeelden van onderwijsinnovatie met ICT. Dit project is geïnitieerd door de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT, de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten en de werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden. De twee zones en de werkgroep maakten deel uit van het landelijke Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Resultaat van het interview is een beschrijving van een goed voorbeeld in artikelformaat. Dit artikel dient ter inspiratie voor docenten. Zij die aan de slag willen met de werkvorm kunnen tevens een 'template' raadplegen met gedetailleerde informatie over het ontwerp, ontwikkeling en de implementatie van de werkvorm.

Subject

Het interview was gericht op een beschrijving van ervaringen bij de Open Universiteit met de werkvorm Fishbowl. Deze werkvorm is geschikt voor onsite, online en synchroon hybride onderwijs met grote groepen studenten. We bespraken ervaringen met de Fishbowl in de bachelorcursus Inleiding Privaatrecht. Deze ervaringen zijn opgedaan in het project Begeleiden van Synchron Online oNderwijs (BISON) waar diverse werkvormen voor de virtuele klas zijn verkend bij diverse opleidingen van de Open Universiteit. Het project BISON werd gefinancierd via de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs (Ministerie van OCW; SURF). De resultaten van het interview zijn vastgelegd in een open access vakpublicatie voor docenten hoger onderwijs.

Period19 Apr 2023

Media contributions

3

Media contributions

Keywords

  • Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
  • Goede voorbeelden
  • Good practice
  • werkvormen
  • fishbowl
  • BISON
  • synchroon online onderwijs
  • synchroon hybride onderwijs