“Windparken zijn prima, maar je moet wel vogels beschermen”

Press/MediaPopular

Description

Op het eerste gezicht lijkt in Nederland de bescherming van vogels in orde. Tijdnes de energietransitie moet Nederland rekening houden met de Europese Vogelrichtlijn, de Europese Habitatrichtlijn en verschillende natuurbeschermingsverdragen. 

Period16 Nov 2022

Media contributions

1

Media contributions

Keywords

  • natuurbescherming
  • vogelbescherming
  • energietransitie
  • windmolens