Werkgroep ondersteuning Kamerleden

Impact: Public policy impacts

Description of impact

Mijn artikel over digitalisering en de trias politica en wat ik daarin opmerk over ondersteuning wordt door de werkgroep ondersteuning Kamerleden meegenomen in haar besluitvorming. Zie in de bijlage ook de brief van de werkgroep.
Category of impactPublic policy impacts