Open University of the Netherlands

  • Valkenburgerweg 177

    Netherlands

Research Output 1987 2019

Filter
Case note
2019

annotatie: EU Hof van Justitie 17 januari 2019, C-310/16, (Dzivev e.a.)

van Toor, D. A. G., 2019, In : European Human Rights Cases. 102.(Dzivev and others; 17/01/19, Case number: C-310/16).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

De rechterlijke beoordeling van verzoeken om getuigen à décharge ter zitting te horen

van Toor, D. A. G., 2019, In : European Human Rights Cases. 70.(Murtazaliyeva; 18/12/18, Case number: 36658/05 ).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Het PAS: nu echt een gepasseerd station. Een artikelnoot bij de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019

Kole, S. D. P., 2019, In : De Gemeentestem. 2019, 7492, p. 513-519 103.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Wederzijds vertrouwen en art. 4 Handvest bij Europees aanhoudingsbevel: Omvang toetsing

Hillary, L., Feb 2019, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2019, 9, p. 561-578 2019/83.(ML C-220/18 PPU; 25/07/18).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

ABRvS 11 juli 2018 (Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Wiedense Veld)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 167.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 13 december 2017 (Beheerplan Natura 2000-gebied Lemselermaten)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 41.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 21 februari 2018 (Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Haringvliet)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 93.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 21 maart 2018, JB 2018/79: ECLI:NL:RVS:2018:999

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2018, In : Jurisprudentie Bestuursrecht. p. 432-437 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 25 oktober 2017 (Beheerplan Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 33.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 6 augustus 2018, AB 2018/362: ECLI:NL:RVS:2018:2614

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . p. 2283-2288 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Annotatie EHRM Dragos Ioan Rusu t. Roemenië

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 1, 13.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Annotatie HvJ EU Ardic

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 6, 100.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Het Unierecht vereist niet dat het hoger beroep in asielzaken schorsende werking heeft

Reneman, M. & Hillary, L., 2018, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2018, 44, p. 2785-2794 419.(C-180/17; 26/09/18).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hof van Justitie EU 19-09-2018, ECLI:EU:C:2018:732, C-310/18 PPU (Milev)

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 2018, 12, (Milev; 19/09/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:732).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Hulp- en tussenpersonenrecht

Translated title of the contribution: Column on Agency LawErnes, A. L. H., 2018, In : Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. 2018, 4, p. 223-225 3 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hulp- en tussenpersonenrecht

Ernes, A. L. H., Dec 2018, In : Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. 2018, 6, p. 304-309 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

HvJ EU 12 april 2018 (People over the Wind/Sweetman)

Kole, S. D. P., 2018, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 231.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 19 oktober 2017 (Vereniging Hoekschewaards landschap/Staatssecretaris van EZ)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 5.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 21 juni 2018 (Commissie/Malta)

Kole, S. D. P., 2018, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 283.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 25 juli 2018 (Sweetman/ ESB Wind developments)

Kole, S. D. P., 2018, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 359.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

"Uitleg van een (oude) splitsingsakte", annotatie bij Hof Den Haag, 8 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1007

van der Vleuten, M. C. E., Oct 2018, In : Tijdschrift voor Bouwrecht. 10, 10, p. 1084-1089 6 p., 165.( ECLI:NL:GHDHA:2018:1007; 8/05/18, ECLI ID: ECLI:NL:GHDHA:2018:1007).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

2017

ABRvS, 15-06-2017, nr. 201703576/1/V3

Hillary, L., 7 Sep 2017, In : Jurisprudentie Vreemdelingenrecht. 2017, 11

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

ABRvS 1 maart 2017 (Toepassing overgangsrecht PAS)

Kole, S. D. P., 2017, In : De Gemeentestem. 2017, 105, 105.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 21 december 2016 (Vergunningplicht en bestaand gebruik Nbw 1998)

Kole, S. D. P., 2017, In : De Gemeentestem. 63.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 28 december 2016 (Beheerplan Natura 2000-gebied Wooldse Veen)

Kole, S. D. P., 2017, In : De Gemeentestem. 75.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 3 mei 2017 (Beheerplan De Wilck)

Kole, S. D. P., 2017, In : De Gemeentestem. 189.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

annotatie bij Hoge Raad 6 september 2016

Dreissen, W. H. B., 2017, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2017, 1, p. 65-67 3 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Annotatie EHRM Zschüschen t. België

van Toor, D. A. G., 2017, In : European Human Rights Cases. 10, 191.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic