Research Program Law in a network society (LNS)

Research Output

Case note

ABRvS 13 december 2017 (Beheerplan Natura 2000-gebied Lemselermaten)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 41.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 1 maart 2017 (Toepassing overgangsrecht PAS)

Kole, S. D. P., 2017, In : De Gemeentestem. 2017, 105, 105.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 21 december 2016 (Vergunningplicht en bestaand gebruik Nbw 1998)

Kole, S. D. P., 2017, In : De Gemeentestem. 63.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 21 februari 2018 (Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Haringvliet)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 93.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 21 maart 2018, JB 2018/79: ECLI:NL:RVS:2018:999

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2018, In : Jurisprudentie Bestuursrecht. p. 432-437 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 25 oktober 2017 (Beheerplan Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 33.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 28 december 2016 (Beheerplan Natura 2000-gebied Wooldse Veen)

Kole, S. D. P., 2017, In : De Gemeentestem. 75.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 3 mei 2017 (Beheerplan De Wilck)

Kole, S. D. P., 2017, In : De Gemeentestem. 189.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 6 augustus 2018, AB 2018/362: ECLI:NL:RVS:2018:2614

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . p. 2283-2288 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 9 oktober 2019 (Bestemmingsplan Buitengebied Halderberge)

Kole, S. D. P., 2020, In : De Gemeentestem. 2020, 7503, 39.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

annotatie: EU Hof van Justitie 17 januari 2019, C-310/16, (Dzivev e.a.)

van Toor, D. A. G., 2019, In : European Human Rights Cases. 102.(Dzivev and others; 17/01/19, Case number: C-310/16).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

annotatie bij Hoge Raad 6 september 2016

Dreissen, W. H. B., 2017, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2017, 1, p. 65-67 3 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Annotatie bij Rb Den Haag 3 februari 2020, zaaknummer AWB 19/2682

Aarrass, B., 27 Mar 2020, In : Jurisprudentie Vreemdelingenrecht. 2020, 94

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Annotatie EHRM Dragos Ioan Rusu t. Roemenië

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 1, 13.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Annotatie EHRM Federation nationale des syndicats sportifs (FNASS) en anderen t. Frankrijk

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 6, 77.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Annotatie EHRM Zschüschen t. België

van Toor, D. A. G., 2017, In : European Human Rights Cases. 10, 191.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Annotatie HvJ EU Ardic

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 6, 100.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

De rechterlijke beoordeling van verzoeken om getuigen à décharge ter zitting te horen

van Toor, D. A. G., 2019, In : European Human Rights Cases. 70.(Murtazaliyeva; 18/12/18, Case number: 36658/05 ).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Het PAS: nu echt een gepasseerd station. Een artikelnoot bij de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019

Kole, S. D. P., 2019, In : De Gemeentestem. 2019, 7492, p. 513-519 103.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Het Unierecht vereist niet dat het hoger beroep in asielzaken schorsende werking heeft

Reneman, M. & Hillary, L., 2018, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2018, 44, p. 2785-2794 419.(C-180/17; 26/09/18).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hof van Justitie EU 19-09-2018, ECLI:EU:C:2018:732, C-310/18 PPU (Milev)

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 2018, 12, (Milev; 19/09/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:732).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Hulp- en tussenpersonenrecht

Ernes, A. L. H., Dec 2018, In : Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. 2018, 6, p. 304-309 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hulp- en tussenpersonenrecht

Translated title of the contribution: Column on Agency LawErnes, A. L. H., 2018, In : Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. 2018, 4, p. 223-225 3 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hulp- en tussen-personenrecht

Ernes, A. L. H., Aug 2019, In : Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. 2019, 4, p. 30-33 4 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

HvJ EU 10 oktober 2019 (beheer wolvenpopulatie Finland)

Kole, S. D. P., 1 Dec 2019, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2019, 553

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 12-06-2019, C-43/18 (CFE)

Kole, S. D. P., 14 Feb 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2020, 62

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 12-06-2019, C-43/18 (Terre wallonne)

Kole, S. D. P., 10 Feb 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2020, 61

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 12 april 2018 (People over the Wind/Sweetman)

Kole, S. D. P., 2018, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 231.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 19 oktober 2017 (Vereniging Hoekschewaards landschap/Staatssecretaris van EZ)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 5.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 21 juni 2018 (Commissie/Malta)

Kole, S. D. P., 2018, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 283.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

HvJ EU 25 juli 2018 (Sweetman/ ESB Wind developments)

Kole, S. D. P., 2018, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 359.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Ilnseher t. Duitsland: De dialoog tussen Karlsruhe/Berlijn en Straatsburg over de preventieve detentie

van Toor, D. A. G., 2019, In : European Human Rights Cases. 37, 2, 37.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Naar Griekenland terugkerende statushouders

Hillary, L., 2019, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2019, 37, 433.(201902302/1/V3; 15/07/19).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Strikte bescherming van wolven in door mensen bewoond gebied

Kole, S. D. P., 2020, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 2020, 32, 297.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

"Uitleg van een (oude) splitsingsakte", annotatie bij Hof Den Haag, 8 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1007

van der Vleuten, M. C. E., Oct 2018, In : Tijdschrift voor Bouwrecht. 10, 10, p. 1084-1089 6 p., 165.( ECLI:NL:GHDHA:2018:1007; 8/05/18, ECLI ID: ECLI:NL:GHDHA:2018:1007).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Vertrouwensbeginsel

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, In : Jurisprudentie Bestuursrecht. 2019, 9, p. 803-817 14 p., JB 2019/124.(ABRvS 29 mei 2019, JB 2019/124 (ECLI:NL:RVS:2019:1694); 29/05/19).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Verwesterde vrouwen in het asielrecht: toetsingskader en bewijslast

Hillary, L., 2019, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2019, 19, 212.(ABRvS 201701423/1/V2 ; 21/11/18).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Voorjaarsjacht eidereenden Finland

Kole, S. D. P., 2020, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 2020, 29, 267.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Voorlopig nog geen Dublinoverdrachten van asielzoekers aan Griekenland

Hillary, L., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2020, 5, 40.(201904035/1/V3; 23/10/19).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Wederzijds vertrouwen en art. 4 Handvest bij Europees aanhoudingsbevel: Omvang toetsing

Hillary, L., Feb 2019, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2019, 9, p. 561-578 2019/83.(ML C-220/18 PPU; 25/07/18).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Chapter

100 jaar Vereeniging Handelsrecht: een verzekeringsrechtelijke terugblik

Hendrikse, M. L., Dec 2018, 100 jaar Handelsrecht Over heden, toekomst en verleden: Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2018. de Kluiver, H. J., Jansen, C. J. H., Timmermans, L. & Bulten, C. D. J. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 299-232 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

A, B and C v Ireland

Fenwick, H., Guns, W. & Warwick, B., 5 Sep 2019, Feminist Judgements in International Law. Hodson, L. & Lavers, T. (eds.). 1 ed. Oxford: Hart Publishing, p. 279-302 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Aanpak van ondermijning: Een balans van juridische en bestuurlijke instrumenten

Translated title of the contribution: Tackling organized crime: A balanced approach of law and public policyKolthoff, E. W., May 2019, De veilige stad als collectief doel. kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 67-79 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

A knowledge based approach to corporate governance in banks: towards stability and control

Nelemans, M. D. H., 5 Sep 2014, Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving: Bundel naar aanleiding van de presentatie van het onderzoeksprogramma 2014-2019. Faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen, wetenschapsgebied Rechtswetenschappen Open Universiteit. Lamers, A. H. & Schoenmaekers, S. L. T. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 89-104 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Als ongezond (on)geoorloofd is: Een inleiding over de inzet van het recht bij legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten

Keirse, A. L. M., Kool, R. S. B. & Ortlep, R., May 2018, Ongezond en (on)geoorloofd. Den Haag: Uitgeverij Boom, Vol. 2018. p. 23-32 10 p. (UCALL Boekenreeks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Analogy in the strict liability rules in the Dutch Civil Code

van der Velden, B. D., 1 Apr 2018, Analogy and exemplary reasoning in legal discourse. Kapitein, H. & van der Velden, B. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access