Research Program Law in a network society (LNS)

Research Output

Chapter

Animal Welfare, Ritual Slaughter and the Progress in Public Morality

Zoethout, C. M., Dec 2016, Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion. Sap, J. W., van der Schyff, G. & Zoethout, C. M. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 41-75 35 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Article 42

Berman, F. & Hernández, G., 2 Apr 2019, The Statute of the International Court of Justice: A Commentary. Zimmermann, A., Tams, C. J., Oellers-Frahm, K. & Tomuschat, C. (eds.). 3 ed. Oxford: Oxford University Press, p. 1203-1214 12 p. (Oxford Commentaries on International Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Bereddingsplicht en bereddingskosten

Hendrikse, M. L., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 637-671 35 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Bestraffende bestuurlijke sancties

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, Bestuursrecht Deel 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. Bröring, H. E. & de Graaf, K. J. (eds.). 6 ed. Boom Juridisch, p. 655-689 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Burgemeestersbenoemingen in Heerlen midden 19e eeuw

van der Velden, B. D., Dec 2017, De Netwerksamenleving vanuit juridisch perspectief (tweede bundel) . Lamers, A. H. & Zoethout, C. M. (eds.). Zutphen: paris, p. 89-100 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Cadre constitutionnel

Zoethout, C. M., 1 Jul 2017, Droit des Pays-Bas. Issy-les- Moulineaux: Lextenso éditions, p. 23-31 9 p. (Collection Bibliothèque de l'Association Henri Capitant).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Collaboration with Justice in Germany

Lindemann, M. & van Toor, D. A. G., 2018, Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada: A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are willing to give evidence in the prosecution of others. Crijns, J., Dubelaar, M. & Pitcher, K. (eds.). 1st ed. Eleven International Publishing, p. 175-249

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Collaboration with Justice in Germany

Lindemann, M. & van Toor, D. A. G., 2017, Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada: A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are willing to give evidence in the prosecution of others. Crijns, J. H., Dubelaar, M. J. & Pitcher, K. M. (eds.). Leiden: WODC, p. 169-232

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access

Comparative analysis

Crijns, J., Dubelaar, M., Pitcher, K. & van Toor, D. A. G., 2018, Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada: A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are willing to give evidence in the prosecution of others. 1st ed. Eleven International Publishing, p. 355-394

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Conclusie

Translated title of the contribution: ConclusionSap, J. W. & Kolthoff, E. W., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Ars Aequi Libri, p. 143-144 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Criminological responses to corruption

Kolthoff, E. W., 31 Jul 2020, Handbook on Corruption, Ethics and Integrity in Public Administration: Elgar Handbooks in Public Administration and Management. Graycar, A. (ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd., p. 434-448 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De beginselplicht tot handhaving

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., Sep 2019, «JB» Select: Jubileumeditie 25 jaar JB. Schlössels, R., Peters, H., Albers, K., Kole, S. & Beijen, B. (eds.). 4 ed. Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 523-545 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De gevaarlijke verleiding van de staatskerk

Sap, J. W., 2019, Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie: Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie). van den Broeke, C., Overbeeke, A. J., van der Ploeg, T. J. & van der Schyff, G. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 33-45 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Delagoa Bay Railway Arbitration

Hernández, G., 11 Jun 2019, International Development Law: The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Minnerop, P., Wolfrum, R. & Lachenmann, F. (eds.). Oxford: Oxford University Press, Vol. 3. p. 338-341 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De lat van Aristoteles: Formele logica en juridisch redeneren

Van Duyne, P. C. & Nelemans, M. D. H., 2010, Vertrouwen in de strafrechtspleging. Gaarthuis, R. S. T., Kooijmans, T. & de Roos, T. A. (eds.). Wolters Kluwer , (Nederlandse Strafrechtsdagen, Vol. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De macht van het getal: Over de waarde en de risico's van criminaliteitscijfers

Janssen, J. & De Haan, W., 27 Aug 2020, Criminologie en strafrecht. Boone, M. & Brants, C. (eds.). 3 ed. Den Haag: Uitgeverij Boom, p. 61-88 28 p. (Studieboeken Criminologie & Veiligheid).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen

Hendrikse, M. L. & Rinkes, J. G. J., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 245-324 80 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De onconstitutionele opschaling van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraine

Translated title of the contribution: The unconstitutional upscaling of the referendum on the Association Agreement between the European Union and UkraineSap, J. W., Feb 2018, Democratie ontrafeld: Inzichten in hedendaags onbehagen. Spoormans, H. (ed.). 1 ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 93-131 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De rechterlijke polsstok bij de bestrijding van legale gezondheidsbedreigende risico’s

Ortlep, R., 2018, Ongezond en (on)geoorloofd. : Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten. Keirse, A. L. M., Kool, R. S. B. & Ortlep, R. (eds.). Den Haag: Uitgeverij Boom, p. 119-132 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De regulering van ‘bestaand gebruik’ in het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: uitzondering of regel?

Kole, S. D. P., 1 May 2017, De netwerksamenleving vanuit een juridisch perspectief, Zutphen. Lamers, A. H. & Zoethout, C. M. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 133-147

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De toenemende betekenis van de erkenning van grondrechten als deel van het Unierecht

Sap, J. W., 2019, Verwant met verband: ruimte, recht en wetenschap: Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma. Huisman, P., Neerhof, R. & van Ommeren, F. (eds.). 1 ed. 's-Gravenhage: Instituut voor Bouwrecht, p. 217-228 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De waakzame burger: Collectieve veiligheidsvoorzieningen in Nederlandse steden en de wederkerigheid tussen publieke en private actoren

van der Burg, M. & Nelemans, M., 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). Ars Aequi Libri, p. 41-52

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Digitaal procederen vanuit het perspectief van de burger. Over ‘toegankelijke rechtspraak’ en een ‘eenvoudige en snelle’ rechtsgang’

Albers, C. L. G. F. H., 9 Mar 2018, In het nu. Over toekomstig bestuursrecht. Beijen, B., Bots, A., Peters, H. & Schlössels, R. (eds.). Wolters Kluwer , p. 321-347 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Een overzicht van groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie

Translated title of the contribution: An overview of group defamation and incitement of hatred or discriminationHerrenberg, T., 1 Sep 2019, De grenzen van het publieke debat: Over verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting in de democratische samenleving. Herrenberg, T. (ed.). Boom Juridisch, p. 17-46

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Effectiveness

Hernández, G. I., 22 Feb 2019, Concepts for International Law: Contributions to Disciplinary Thought. d'Aspremont, J. & Singh, S. (eds.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd., p. 237-250 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

European Administrative Law

Ortlep, R. & Widdershoven, R. J. G. M., 2018, Comparative Administrative Law. Seerden, R. (ed.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 267-356 90 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Extraterritoriale handhavingsmogelijkheden: na de Verenigde Staten van Amerika nu de Europese Unie

de Bruijn, A. J. H., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 131-142 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Finale geschilbeslechting

Translated title of the contribution: Final dispute resolutionSchlossels - Albers, C. L. G. F. H., Sep 2019, «JB» Select. Schlössels, R., Peters, H., Albers, K., Beijen, B. & Kole, S. (eds.). 4 ed. Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 371-391 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Gentrificatie in Rotterdam en het recht op huisvesting

Translated title of the contribution: Gentrification in Rotterdam and the right to housingGuns, W., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 79-90 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Governing banks in Europe

Nelemans, M. D. H., 20 Dec 2017, De netwerksamenleving vanuit juridisch perspectief. Lamers, A. H. & Zoethout, C. M. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 187-203 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Herstelsancties

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, Bestuursrecht Deel 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. Bröring, H. E. & de Graaf, K. J. (eds.). 6 ed. Boom Juridisch, p. 631-655 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het antidemocratische karakter van ‘militante democratie'

Doomen, J., 2018, De strijd om de democratie: Essays over democratische zelfverdediging. Ellian, A., Molier, G. & Rijpkema, B. (eds.). Amsterdam: Uitgeverij Boom, Amsterdam, p. 139-154

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het bijzondere, zelfstandige karakter van het (internationaal) handelsrecht

Hendrikse, M. L., Jan 2018, Capita Internationaal Handelsrecht. van Hall, S. E., Hendrikse, M. L., Margetson, N. J., den Teuling, H. P. D. & de Vries, G. J. P. (eds.). 2e ed. Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 13-29 17 p. (NTHR-reeks; No. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het meest bedrieglijke Awb-artikel en de heroverwegingsplicht naar het Unierecht

Ortlep, R., 2019, 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid. Barkhuysen, T., Marseille, B., den Ouden, W., Peters, H. & Schlössels, R. (eds.). 1 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 479-487 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Honour-Related Violence in the Netherlands

Janssen, J., 2019, Globalization and its Impact on Violence against Vulnerable Groups. Boskovic, M. (ed.). Pennsylvania: IGI Global, p. 122-143

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

How to deal with religion in the increasingly pluralistic European societies? The European Court of Human Rights on crucifixes, face-covering veils and disparaging Muhammad

Zoethout, C. M., 25 May 2020, Law and Religion in the Liberal State. Bhuiyan, M. J. H. & Jensen, D. (eds.). 1 ed. Hart Publishing, p. 107-124 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Incapacitation: Salutary Protection of Society or the Definative Elimination of People?

Malsch, M., 27 Jun 2019, Fundamental rights and legal consequences of criminal conviction. Meijer, S., Annison, H. & O’Loughlin, A. (eds.). Oxford: Hart Publishing, p. 45-61 17 p. (Oñati International Series in Law and Society).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding

Herrenberg, T., 2019, De grenzen van het publieke debat: Over verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting in de democratische samenleving. Herrenberg, T. (ed.). Boom Juridisch, p. 9-16

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding – De veilige stad als collectief doel

Translated title of the contribution: Introduction - The safe city as a collective goalSap, J. W. & Kolthoff, E., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Integriteit en deontologie, een voortdurende zorg

Kolthoff, E. W., Mar 2019, De essentie van politiewerk. 50 ed. Vol. 2019. p. 99-104 6 p. (Cahiers Politiestudies).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Interviews of suspects of crime: Law and practice in European countries

Malsch, M. & De Boer, M. M., Apr 2019, The Oxford Handbook of Criminal Process. Brown, D. K., Turner, J. I. & Weisser, B. (eds.). Oxford: Oxford University Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Jongeren en de dilemma's in hun online leefwereld

Kock, M. & Janssen, J. H. L. J., 2019, Internet en sociale media: Een complexe realiteit in de forensische psychiatrie en strafrechtspleging. Koenraadt, F., 't Lam, K. & Lancel, M. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 147-155 (FPK Assen reeks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Keeping up Ethical Standards When Fighting Organized Crime: A Case Study in Law Enforcement

Kolthoff, E. & Nelen, H., Oct 2019, Global Corruption and Ethics Management: Translating Theory into Action. Jurkiewicz, C. L. (ed.). Rowman and Littlefield Publishers, Inc., p. 246-253 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Legitimiteit van het politiewerk in de multiculturele samenleving

Translated title of the contribution: Legitimacy of police work in the multicultural societyJanssen, J., Oct 2019, Politie en legitimiteit. Noppe, J., Verhage, A., van der Vijver, K. & Kolthoff, E. (eds.). 53 ed. 's-Hertogenbosch: Gompel&Svacina, Vol. 2019. p. 59-72 14 p. (Cahiers Politiestudies; No. 53, Vol. 2019/4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Medewerkingsplicht na de verwezenlijking van het risico

Hendrikse, M. L., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 433-458 26 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Meerderheidsmacht in een VvE

van der Vleuten, M. C. E., 2018, VvERecht in ontwikkeling: Redactionele bijdragen over veelbesproken thema's op VvERecht.nl. Maastricht: Uitgeverij Nexus BV, p. 75-85 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1 Downloads (Pure)

Meer veiligheid betekent niet minder risico's

Strikwerda, L., 2019, De Veilige Stad als collectief doel. Sap, J. W. (ed.). Ars Aequi Libri Pod, p. 53-66

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Opdracht

Ernes, A. L. H., 3 Sep 2019, Bijzondere Overeenkomsten. Schelhaas, H. N. & Verheij, A. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 239-260 22 p. (Studiereeks burgerlijk recht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Organized crime, integrity and the mayor as sheriff

Kolthoff, E., Sep 2019, It is all about integrity, stupid: Studies on, about or inspired by the work of Leo Huberts. De Graaf, G. (ed.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 175-185 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Over de rangorde tussen en uitleg van de akte van splitsing, het reglement van splitsing en de splitsingstekening

Mertens, R. F. H., 15 Oct 2018, VvERecht in ontwikkeling: Redactionele bijdragen over veelbesproken thema's op VvERecht.nl. Mertens, R. F. H. (ed.). Maastricht: Nexus Legal Knowledge Development, p. 105-118 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic