Research Program Law in a network society (LNS)

Research Output

2019

Staat niet aansprakelijk voor niet prejudicieel verwijzen

Ortlep, R. & Widdershoven, R. J. G. M., 12 Jun 2019, In : Overheid en Aansprakelijkheid. 2019, 20, p. 44-51 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

The Application of Grave Breaches at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia

Rosella, K., Sluiter, G. & Tiernan, M., Oct 2019, Asia-Pacific Perspectives on International Humanitarian Law. Linton, S., McCormack, T. & Sivakumaran, S. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 564–585 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access

The Greek Coupe d’Etat of 1967 and the European Community

Janse, R., 2019, p. 1-9. 9 p.

Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

1 Downloads (Pure)

Toegang tot de rechter in de rechtsstaat: Rechtsstaattheorieën en de sociale dimensie

Schnabl, N. F. H., Nov 2019. 10 p.

Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

Toezicht en handhaving

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, Bestuursrecht Deel 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. Bröring, H. E. & de Graaf, K. J. (eds.). 6 ed. Boom Juridisch, p. 583-631 48 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Tot elkander staande in een door de goede trouw beheerste rechtsverhouding

Ortlep, R., 22 Oct 2019, Goed bestuur in perspectief. Buijze, A. W. G. J., Langbroek, P. M. & Widdershoven, R. J. G. M. (eds.). 1 ed. Wolters Kluwer , p. 225-237

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Tussen terroristen en toeristen: Het verlangen naar orde en geborgenheid in de veilige stad

Sap, J. W., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 13-39 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Twenty-Five Years of Contemporary International Criminal Justice

Sluiter, G., Oct 2019, Living up to International Criminal Law : State of Affairs, Prospects and Mandates. Duval, A., Kassoti, E., Sluiter, G. & Parmentier, S. (eds.). The Hague: T.M.C. Asser Press, p. 41-68 28 p. (Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Vol. 146).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Verjaring en contractueel verval van de vordering tot uitkering

Hendrikse, M. L., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 459-495 37 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vertrouwensbeginsel

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, In : Jurisprudentie Bestuursrecht. 2019, 9, p. 803-817 14 p., JB 2019/124.(ABRvS 29 mei 2019, JB 2019/124 (ECLI:NL:RVS:2019:1694); 29/05/19).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Verwesterde vrouwen in het asielrecht: toetsingskader en bewijslast

Hillary, L., 2019, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2019, 19, 212.(ABRvS 201701423/1/V2 ; 21/11/18).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden

Translated title of the contribution: Insurance law and general terms and conditionsHendrikse, M. L. & Rinkes, J. G. J., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 25-77, 119-123 58 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Virtuele computercriminaliteit: Een rechtsfilosofische analyse van een nog grotendeels onontgonnen gebied

Translated title of the contribution: Virtual computer crime: A legal-philosophical analysis of a largely unexplored territoryStrikwerda, L., 2 Sep 2019, Internet en sociale media: Een complexe realiteit in de forensische psychiatrie en strafrechtspleging. Koenraadt, F., 't Lam, K. & Lancel, M. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 159-173 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Volgorde-effecten in het Nederlandse strafproces? Bayesiaanse methode als hulpmiddel tegen de invloed van het primacy- en het recency-effect op rechterlijke bewijswaardering

van Toor, D. A. G. & van der Post, N., 2019, In : Expertise en Recht. 2019, 1, p. 41-54

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Waarom doe ik dit?

Translated title of the contribution: Why am I doing this?Janssen, J. & Weverling, A., 2019, In : Sozio. Vakblad voor sociale professionals en het sociale domein. 2019, 4, p. 34-36 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wederzijds vertrouwen en art. 4 Handvest bij Europees aanhoudingsbevel: Omvang toetsing

Hillary, L., Feb 2019, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 2019, 9, p. 561-578 2019/83.(ML C-220/18 PPU; 25/07/18).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Weerbaar tegen geweld door aandacht voor gender

Althoff, M., Janssen, J. & Slotboom, A-M., 2019, In : Proces: tijdschrift voor strafrechtpleging. 98, 4, p. 242-249

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access
File
52 Downloads (Pure)

Why did the Rule of Law Revive?

Janse, R., 6 Nov 2019, In : Hague Journal on the Rule of Law. 11, 2-3, p. 341-348 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Wie of wat is een deskundige? Een uitwerking van een rechtsgebied overstijgende definitie van het deskundigenbegrip

Visser, M., 2019, In : Expertise en Recht. 2019, 4, p. 141-148 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Woord vooraf

Sap, J. W., 2019, Over de culturele voorwaarden voor de democratie. Waling, G. (ed.). EON Pers, p. 5-6 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Zorgplichten en dwaling bij renteswaps: Bespreking van Hoge Raad 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046 (prejudiciële vragen renteswaps); Hoge Raad 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499 en Hoge Raad 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:1500 (zorgplichten en dwaling)

Translated title of the contribution: Duties of care and error in interest rate swaps: Discussion of the Supreme Court of 28 June 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 1046 (preliminary interest rate swaps); Supreme Court 4 October 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 1499 and Supreme Court 4 October 2019, ECLI: NL: HR: 1500 (duties of care and error)Nelemans, M. & Rinkes, J. G. J., Dec 2019, In : Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. 2019, 6, p. 269-280 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2018

(On)gemerkt bijzonder - Levensverhalen van resisters en de betekenis van resistance to crime

Adjiembaks, S., 2018, Boom Juridisch. 311 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

100 jaar Vereeniging Handelsrecht: een verzekeringsrechtelijke terugblik

Hendrikse, M. L., Dec 2018, 100 jaar Handelsrecht Over heden, toekomst en verleden: Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2018. de Kluiver, H. J., Jansen, C. J. H., Timmermans, L. & Bulten, C. D. J. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 299-232 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

ABRvS 11 juli 2018 (Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Wiedense Veld)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 167.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 13 december 2017 (Beheerplan Natura 2000-gebied Lemselermaten)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 41.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 21 februari 2018 (Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Haringvliet)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 93.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 21 maart 2018, JB 2018/79: ECLI:NL:RVS:2018:999

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2018, In : Jurisprudentie Bestuursrecht. p. 432-437 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 25 oktober 2017 (Beheerplan Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen)

Kole, S. D. P., 2018, In : De Gemeentestem. 33.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

ABRvS 6 augustus 2018, AB 2018/362: ECLI:NL:RVS:2018:2614

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . p. 2283-2288 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Als ongezond (on)geoorloofd is: Een inleiding over de inzet van het recht bij legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten

Keirse, A. L. M., Kool, R. S. B. & Ortlep, R., May 2018, Ongezond en (on)geoorloofd. Den Haag: Uitgeverij Boom, Vol. 2018. p. 23-32 10 p. (UCALL Boekenreeks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Ambtelijke en bestuurlijke corruptie in Nederland: waar staan we anno 2018?

Translated title of the contribution: Official and administrative corruption The Netherlands: where do we stand in 2018?Nelen, H. & Kolthoff, E. W., Dec 2018, In : Tijdschrift voor Criminologie. 60, 4, p. 507 - 523 17 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Analogy in the strict liability rules in the Dutch Civil Code

van der Velden, B. D., 1 Apr 2018, Analogy and exemplary reasoning in legal discourse. Kapitein, H. & van der Velden, B. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access

Annotatie EHRM Dragos Ioan Rusu t. Roemenië

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 1, 13.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Annotatie EHRM Federation nationale des syndicats sportifs (FNASS) en anderen t. Frankrijk

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 6, 77.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Annotatie HvJ EU Ardic

van Toor, D. A. G., 2018, In : European Human Rights Cases. 6, 100.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

A Veiled Threat: Belcacemi and Oussar v Belgium

Doomen, J., May 2018, In : Ecclesiastical Law Journal. 20, 2, p. 190-200 11 p.

Research output: Contribution to journalEditorialAcademicpeer-review

Collaboration with Justice in Germany

Lindemann, M. & van Toor, D. A. G., 2018, Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada: A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are willing to give evidence in the prosecution of others. Crijns, J., Dubelaar, M. & Pitcher, K. (eds.). 1st ed. Eleven International Publishing, p. 175-249

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Comparative analysis

Crijns, J., Dubelaar, M., Pitcher, K. & van Toor, D. A. G., 2018, Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada: A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are willing to give evidence in the prosecution of others. 1st ed. Eleven International Publishing, p. 355-394

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De Beginselen van de Menselijke Kennis

Translated title of the contribution: A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge Berkeley, G. & Doomen, J. (Translator), 2018, Rotterdam: Lemniscaat. 128 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

De goede voornemens van een Europese wet bestuursrecht

Ortlep, R. & Widdershoven, R. J. G. M., 2018, In : Ars Aequi. p. 411-417 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

De onconstitutionele opschaling van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraine

Translated title of the contribution: The unconstitutional upscaling of the referendum on the Association Agreement between the European Union and UkraineSap, J. W., Feb 2018, Democratie ontrafeld: Inzichten in hedendaags onbehagen. Spoormans, H. (ed.). 1 ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 93-131 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De populistische revolte in het staatsrecht

Zoethout, C. M., 28 Sep 2018, Global Academic Press.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

De rechterlijke polsstok bij de bestrijding van legale gezondheidsbedreigende risico’s

Ortlep, R., 2018, Ongezond en (on)geoorloofd. : Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten. Keirse, A. L. M., Kool, R. S. B. & Ortlep, R. (eds.). Den Haag: Uitgeverij Boom, p. 119-132 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De renaissance van de rechtsstaat

Translated title of the contribution: The rule of law revivalJanse, R., 30 Sep 2018, Open Universiteit. 16 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
File
25 Downloads (Pure)

Dierenliefde en onderwereld-pr

Translated title of the contribution: Animal love and underworld prJansen, J. & Kolthoff, E. W., Dec 2018, In : Proces: tijdschrift voor strafrechtpleging. 97, 6, p. 415-421 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Digitaal procederen vanuit het perspectief van de burger. Over ‘toegankelijke rechtspraak’ en een ‘eenvoudige en snelle’ rechtsgang’

Albers, C. L. G. F. H., 9 Mar 2018, In het nu. Over toekomstig bestuursrecht. Beijen, B., Bots, A., Peters, H. & Schlössels, R. (eds.). Wolters Kluwer , p. 321-347 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Do you bend or break? Preventing online banking fraud victimization through online resilience

Jansen, J., 22 Jun 2018, Heerlen: Open Universiteit. 296 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisInternal (IDIP)

Open Access
File
158 Downloads (Pure)