Research Program Law in a network society (LNS)

Research Output

Filter
Chapter
2020

Criminological responses to corruption

Kolthoff, E. W., 31 Jul 2020, Handbook on Corruption, Ethics and Integrity in Public Administration: Elgar Handbooks in Public Administration and Management. Graycar, A. (ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd., p. 434-448 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

How to deal with religion the increasingly pluralistic European societies? The European Court of Human Rights on crucifixes, face-covering veils and disparaging Muhammad

Zoethout, C. M., 25 May 2020, Law and Religion in the Liberal State. Bhuiyan, M. J. H. & Jensen, D. (eds.). 1 ed. Hart Publishing, p. 107-124 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Colourful World of Dutch Policing: Why Striving for a Diverse Police Force Is Important

Janssen, J. H. L. J., 20 May 2020, A Critical Approach to Police Science: New Perspectives in Post-Transitional Policing Studies. Nagy, V. & Kerezsi, K. (eds.). 1 ed. Eleven International Publishing, p. 379-396 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2019

A, B and C v Ireland

Fenwick, H., Guns, W. & Warwick, B., 5 Sep 2019, Feminist Judgements in International Law. Hodson, L. & Lavers, T. (eds.). 1 ed. Oxford: Hart Publishing, p. 279-302 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Aanpak van ondermijning: Een balans van juridische en bestuurlijke instrumenten

Translated title of the contribution: Tackling organized crime: A balanced approach of law and public policyKolthoff, E. W., May 2019, De veilige stad als collectief doel. kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 67-79 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Article 42

Berman, F. & Hernández, G., 2 Apr 2019, The Statute of the International Court of Justice: A Commentary. Zimmermann, A., Tams, C. J., Oellers-Frahm, K. & Tomuschat, C. (eds.). 3 ed. Oxford: Oxford University Press, p. 1203-1214 12 p. (Oxford Commentaries on International Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Bereddingsplicht en bereddingskosten

Hendrikse, M. L., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 637-671 35 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Bestraffende bestuurlijke sancties

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, Bestuursrecht Deel 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. Bröring, H. E. & de Graaf, K. J. (eds.). 6 ed. Boom Juridisch, p. 655-689 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Conclusie

Translated title of the contribution: ConclusionSap, J. W. & Kolthoff, E. W., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Ars Aequi Libri, p. 143-144 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De beginselplicht tot handhaving

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., Sep 2019, «JB» Select: Jubileumeditie 25 jaar JB. Schlössels, R., Peters, H., Albers, K., Kole, S. & Beijen, B. (eds.). 4 ed. Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 523-545 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De gevaarlijke verleiding van de staatskerk

Sap, J. W., 2019, Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie: Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie). van den Broeke, C., Overbeeke, A. J., van der Ploeg, T. J. & van der Schyff, G. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 33-45 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Delagoa Bay Railway Arbitration

Hernández, G., 11 Jun 2019, International Development Law: The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Minnerop, P., Wolfrum, R. & Lachenmann, F. (eds.). Oxford: Oxford University Press, Vol. 3. p. 338-341 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen

Hendrikse, M. L. & Rinkes, J. G. J., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 245-324 80 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De toenemende betekenis van de erkenning van grondrechten als deel van het Unierecht

Sap, J. W., 2019, Verwant met verband: ruimte, recht en wetenschap: Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma. Huisman, P., Neerhof, R. & van Ommeren, F. (eds.). 1 ed. 's-Gravenhage: Instituut voor Bouwrecht, p. 217-228 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De waakzame burger: Collectieve veiligheidsvoorzieningen in Nederlandse steden en de wederkerigheid tussen publieke en private actoren

van der Burg, M. & Nelemans, M., 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). Ars Aequi Libri, p. 41-52

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Een overzicht van groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie

Translated title of the contribution: An overview of group defamation and incitement of hatred or discriminationHerrenberg, T., 1 Sep 2019, De grenzen van het publieke debat: Over verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting in de democratische samenleving. Herrenberg, T. (ed.). Boom Juridisch, p. 17-46

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Effectiveness

Hernández, G. I., 22 Feb 2019, Concepts for International Law: Contributions to Disciplinary Thought. d'Aspremont, J. & Singh, S. (eds.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd., p. 237-250 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Extraterritoriale handhavingsmogelijkheden: na de Verenigde Staten van Amerika nu de Europese Unie

de Bruijn, A. J. H., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 131-142 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Finale geschilbeslechting

Translated title of the contribution: Final dispute resolutionSchlossels - Albers, C. L. G. F. H., Sep 2019, «JB» Select. Schlössels, R., Peters, H., Albers, K., Beijen, B. & Kole, S. (eds.). 4 ed. Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 371-391 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Gentrificatie in Rotterdam en het recht op huisvesting

Translated title of the contribution: Gentrification in Rotterdam and the right to housingGuns, W., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 79-90 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Herstelsancties

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, Bestuursrecht Deel 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. Bröring, H. E. & de Graaf, K. J. (eds.). 6 ed. Boom Juridisch, p. 631-655 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het meest bedrieglijke Awb-artikel en de heroverwegingsplicht naar het Unierecht

Ortlep, R., 2019, 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid. Barkhuysen, T., Marseille, B., den Ouden, W., Peters, H. & Schlössels, R. (eds.). 1 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 479-487 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Honour-Related Violence in the Netherlands

Janssen, J., 2019, Globalization and its Impact on Violence against Vulnerable Groups. Boskovic, M. (ed.). Pennsylvania: IGI Global, p. 122-143

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Incapacitation: Salutary Protection of Society or the Definative Elimination of People?

Malsch, M., 27 Jun 2019, Fundamental rights and legal consequences of criminal conviction. Meijer, S., Annison, H. & O’Loughlin, A. (eds.). Oxford: Hart Publishing, p. 45-61 17 p. (Oñati International Series in Law and Society).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding

Herrenberg, T., 2019, De grenzen van het publieke debat: Over verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting in de democratische samenleving. Herrenberg, T. (ed.). Boom Juridisch, p. 9-16

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding – De veilige stad als collectief doel

Translated title of the contribution: Introduction - The safe city as a collective goalSap, J. W. & Kolthoff, E., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. W. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Integriteit en deontologie, een voortdurende zorg

Kolthoff, E. W., Mar 2019, De essentie van politiewerk. 50 ed. Vol. 2019. p. 99-104 6 p. (Cahiers Politiestudies).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Interviews of suspects of crime: Law and practice in European countries

Malsch, M. & De Boer, M. M., Apr 2019, The Oxford Handbook of Criminal Process. Brown, D. K., Turner, J. I. & Weisser, B. (eds.). Oxford: Oxford University Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Jongeren en de dilemma's in hun online leefwereld

Kock, M. & Janssen, J. H. L. J., 2019, Internet en sociale media: Een complexe realiteit in de forensische psychiatrie en strafrechtspleging. Koenraadt, F., 't Lam, K. & Lancel, M. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 147-155 (FPK Assen reeks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Keeping up Ethical Standards When Fighting Organized Crime: A Case Study in Law Enforcement

Kolthoff, E. & Nelen, H., Oct 2019, Global Corruption and Ethics Management: Translating Theory into Action. Jurkiewicz, C. L. (ed.). Rowman and Littlefield Publishers, Inc., p. 246-253 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Legitimiteit van het politiewerk in de multiculturele samenleving

Translated title of the contribution: Legitimacy of police work in the multicultural societyJanssen, J., Oct 2019, Politie en legitimiteit. Noppe, J., Verhage, A., van der Vijver, K. & Kolthoff, E. (eds.). 53 ed. 's-Hertogenbosch: Gompel&Svacina, Vol. 2019. p. 59-72 14 p. (Cahiers Politiestudies; No. 53, Vol. 2019/4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Medewerkingsplicht na de verwezenlijking van het risico

Hendrikse, M. L., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 433-458 26 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Meer veiligheid betekent niet minder risico's

Strikwerda, L., 2019, De Veilige Stad als collectief doel. Sap, J. W. (ed.). Ars Aequi Libri Pod, p. 53-66

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Opdracht

Ernes, A. L. H., 3 Sep 2019, Bijzondere Overeenkomsten. Schelhaas, H. N. & Verheij, A. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 239-260 22 p. (Studiereeks burgerlijk recht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Organized crime, integrity and the mayor as sheriff

Kolthoff, E., Sep 2019, It is all about integrity, stupid: Studies on, about or inspired by the work of Leo Huberts. De Graaf, G. (ed.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 175-185 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Polis en mededelingen van en aan de verzekeraar

Hendrikse, M. L., Rinkes, J. G. J. & Martius, H., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 325-361 37 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Primitief strafrecht? Over decriminalisering, bestuursstrafrecht en rechtsbescherming

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid. marseille, B., Peters, H., Barkhuysen, T., den Ouden, W. & Schlössels, R. (eds.). Wolters Kluwer , p. 309-321 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access

Risicoverzwaring en risicovermindering in het verzekeringsrecht

Hendrikse, M. L. & Rinkes, J. G. J., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 585-635 51 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Specialiteitsbeginsel, ABRvS 12 november 2014, ELCI:NL:RVS:2014:4117 (Zwarte Piet)

Kole, S. D. P., 16 Sep 2019, Jurisprudentie Bestuursrecht Select: Jubileumeditie 25 jaar JB. Schlossels, R. J. N., Peters, J. A. F., Albers, C. L. G. F. H., Beijen, B. A. & Kole, S. D. P. (eds.). 4 ed. Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 93-110 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Application of Grave Breaches at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia

Rosella, K., Sluiter, G. & Tiernan, M., Oct 2019, Asia-Pacific Perspectives on International Humanitarian Law. Linton, S., McCormack, T. & Sivakumaran, S. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 564–585 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Toezicht en handhaving

Schlossels - Albers, C. L. G. F. H., 2019, Bestuursrecht Deel 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. Bröring, H. E. & de Graaf, K. J. (eds.). 6 ed. Boom Juridisch, p. 583-631 48 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Tot elkander staande in een door de goede trouw beheerste rechtsverhouding

Ortlep, R., 22 Oct 2019, Goed bestuur in perspectief. Buijze, A. W. G. J., Langbroek, P. M. & Widdershoven, R. J. G. M. (eds.). 1 ed. Wolters Kluwer , p. 225-237

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Tussen terroristen en toeristen: Het verlangen naar orde en geborgenheid in de veilige stad

Sap, J. W., 8 May 2019, De veilige stad als collectief doel. Kolthoff, E. & Sap, J. W. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 13-39 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Twenty-Five Years of Contemporary International Criminal Justice

Sluiter, G., Oct 2019, Living up to International Criminal Law : State of Affairs, Prospects and Mandates. Duval, A., Kassoti, E., Sluiter, G. & Parmentier, S. (eds.). The Hague: T.M.C. Asser Press, p. 41-68 28 p. (Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Vol. 146).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Verjaring en contractueel verval van de vordering tot uitkering

Hendrikse, M. L., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 459-495 37 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden

Translated title of the contribution: Insurance law and general terms and conditionsHendrikse, M. L. & Rinkes, J. G. J., 15 Apr 2019, Verzekeringsrecht. Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G. & Rinkes, J. G. J. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer , p. 25-77, 119-123 58 p. (Recht en Praktijk Verzekeringsrecht, Vol. VR2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Virtuele computercriminaliteit: Een rechtsfilosofische analyse van een nog grotendeels onontgonnen gebied

Translated title of the contribution: Virtual computer crime: A legal-philosophical analysis of a largely unexplored territoryStrikwerda, L., 2 Sep 2019, Internet en sociale media: Een complexe realiteit in de forensische psychiatrie en strafrechtspleging. Koenraadt, F., 't Lam, K. & Lancel, M. (eds.). 1 ed. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 159-173 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Woord vooraf

Sap, J. W., 2019, Over de culturele voorwaarden voor de democratie. Waling, G. (ed.). EON Pers, p. 5-6 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2018

100 jaar Vereeniging Handelsrecht: een verzekeringsrechtelijke terugblik

Hendrikse, M. L., Dec 2018, 100 jaar Handelsrecht Over heden, toekomst en verleden: Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2018. de Kluiver, H. J., Jansen, C. J. H., Timmermans, L. & Bulten, C. D. J. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris B.V., p. 299-232 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Als ongezond (on)geoorloofd is: Een inleiding over de inzet van het recht bij legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten

Keirse, A. L. M., Kool, R. S. B. & Ortlep, R., May 2018, Ongezond en (on)geoorloofd. Den Haag: Uitgeverij Boom, Vol. 2018. p. 23-32 10 p. (UCALL Boekenreeks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic