NBV Hissink price

Prize: Prize (including medals and awards)Academic

Description

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) kent eens per jaar de NBV Hissinkprijs toe, om en om aan een student van een universitaire-opleiding (MSc) en een student van een HBO opleiding. Het gaat er dan om wie in de voorafgaande twee studiejaren de beste scriptie of het beste afstudeerverslag heeft geschreven op bodemkundig terrein in de ruimste zin van het woord. De Hissinkprijs is genoemd naar Dr. D.J. (David Jacobus) Hissink, een Nederlandse bodemkundige die baanbrekend onderzoek heeft verricht naar de fysische en chemische eigenschappen van Nederlandse bodems.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)

Awarded at event

Event title133e NBV Themadag Bodem en archaeologie
LocationAula van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, NetherlandsShow on map
Period4 Nov 2004 → 4 Nov 2004