OU Wetenschapsprijs

Prize: Prize (including medals and awards)Academic

Description

Juryoordeel
De jury, voorgezeten door rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens, heeft gelet op zes criteria, waaronder kwaliteit van het onderzoek, maatschappelijke relevantie en de betekenis van het werk voor de Open Universiteit (OU) als wetenschappelijke instelling.

Volgens de jury heeft Raoul Beunen een indrukwekkend CV. Hij doet onderzoek naar omgevings- en natuurbeleid met nadrukkelijke aandacht voor sociale processen, waarbij strategie en beleid geformuleerd worden. We zien hierin een schoolvoorbeeld van interdisciplinair onderzoek. Hij maakt veel werk van het naar buiten brengen van zijn onderzoek en inzichten. Masterclasses, podcasts en Twitter zijn voor hem het doorgeefluik naar het publiek en de maatschappij. Hij positioneert zichzelf ook buiten de academie en is daarin een voorbeeld voor veel van zijn collega's. De publiciteit die hij krijgt, zet hemzelf, maar ook de OU in de spotlights.

    Fingerprint