Toekenning uit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!,

Prize: Other distinctionAcademic

Description

De decaan van heeft in 2021 een aanvraag ingediend voor een toekenning uit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!, bestemd voor een groep van minimaal drie wetenschappers binnen de faculteit die structureel werk maakt van wetenschapscommunicatie. De KNAW heet p
voordracht van de beoordelingscommissie besloten de ingediende aanvraag te honoreren. Het drietal van de OU bestond uit Sven Brinkhoff, Janneke Vink en Janine Janssen. Met het Pilotfonds Gewaardeerd! wil de minister van OCW wetenschappers die zich al geruime tijd inzetten voor wetenschapscommunicatie ‘erkennen en waarderen’, de inzet van wetenschappers op dit gebied zichtbaar maken en benadrukken dat wetenschapscommunicatie een volwaardig onderdeel vormt van een academisch takenpakket.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsKoninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen

    Fingerprint