Project Details

Layman's description

Ons doel is om docenten te voorzien van praktische tips & tricks om educatieve video (als bouwsteen voor activerend onderwijs) evidence-based op te nemen en in te zetten in hun cursussen. Recente onderzoeksresultaten naar educatieve video vanuit OW worden hiervoor aangevuld met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en vertaald naar praktische richtlijnen om studenten te activeren met nieuw-te-ontwikkelen en bestaande educatieve video’s (Ackermans et al., 2019; Jarodzka, 2022; Mayer, 2021) .
StatusActive
Effective start/end date13/01/231/01/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.