Comeniusbeurs Naar autisme-inclusief onderwijs

  • Stuurman, Sylvia (Project lead)
  • Alpár, G (Project team member)
  • Pannekeet, Kees (Project team member)

Project Details

Layman's description

Studenten in het autistisch spectrum behalen veel minder vaak een universitair diploma dan hun intellectuele capaciteiten rechtvaardigen. Er zijn dus hindernissen. Die hindernissen zijn niet anders dan die van andere studenten; ze hebben er alleen eerder last van. Nederland is middels een VN verdrag een commitment aangegaan om zulke hindernissen weg te nemen. Samen met studenten in het autistisch spectrum gaan we werken aan een set van richtlijnen en een checklist, met een bijbehorende cursus, waarmee docenten hun onderwijs autisme-inclusief kunnen maken. Daarmee zullen we niet alleen bijdragen aan autisme-inclusief onderwijs, maar zal de onderwijskwaliteit als geheel ook toenemen.

Extended description

Wanneer er geen rekening wordt gehouden met studenten in het autistisch spectrum, hebben deze studenten een grotere kans om studievertraging op te lopen of te stoppen met de studie. Dat heeft niet alleen te maken met omstandigheden buiten de studie (zelfstandig wonen, sociale contacten), maar ook met onderwijskundige aspecten. Voorbeelden van dergelijke hindernissen zijn: onduidelijkheid over wat er verwacht wordt tijdens een tentamen of te veel omgevingsprikkels tijdens een college. Door het onderwijs zo in te richten dat dergelijke struikelblokken worden weggenomen, vergroten we de kans dat studenten in het autistisch spectrum hun diploma halen.
Bij online onderwijs wordt wat normaal gesproken vooral voor studenten in het autistisch spectrum een struikelblok vormt, ook voor niet-autistische studenten gemakkelijk een obstakel. Het is bijvoorbeeld lastiger voor studenten om er achter te komen wat precies de bedoeling is van een opdracht of wat de verwachtingen van de docent zijn, dan bij onderwijs met direct contact met de docent en medestudenten.
Samen met studenten in het autistisch spectrum creëren we een wetenschappelijk gegrond didactisch instrument voor autisme-inclusief online hoger onderwijs: concrete richtlijnen om het onderwijs vorm te geven, een checklist om het onderwijs mee te evalueren, en een cursus om meer over de achtergrond te leren. Het grote voordeel van zo'n instrument is dat elke docent de aanwijzingen kan toepassen zonder expert te hoeven zijn op het gebied van autisme. Daarmee creëren we echt autisme-inclusief onderwijs en tegelijkertijd verhogen we de kwaliteit van onderwijs voor alle studenten.
StatusFinished
Effective start/end date2/05/222/10/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.