De WOBBLE Studie: Het Wiebelkinderen Onderzoek naar Betere Breinprestaties en LeerEffecten

  Project Details

  Layman's description

  In iedere klas zijn kinderen die moeite hebben met concentreren. Dat kan nadelig zijn voor hun schoolprestaties, doordat ze de stof niet meekrijgen, of doordat ze tijdens een toets de aandacht niet (lang genoeg) kunnen richten. Deze kinderen krijgen soms een diagnose (zoals AD(H)D, PPD-NOS of leerstoornis), terwijl de slechte concentratie mogelijk veroorzaakt wordt door de wijze waarop binnenkomende sensorische informatie wordt verwerkt. Iedereen verwerkt binnenkomende prikkels (geluiden, bewegingen etc.) op een andere manier. Een prikkel moet een drempelwaarde bereiken voordat deze wordt waargenomen. Deze drempelwaarde is voor iedereen verschillend. Sommigen hebben een hoge drempel (merken prikkels langzaam op), anderen hebben een lage drempel (merken prikkels snel op). Een persoon kan de drempel reguleren door zelf prikkels toe te voegen (bv. wiebelen) of prikkels af te schermen (bv. oren afschermen). Personen die de drempel niet reguleren missen mogelijk prikkels (kind dat naar buiten staart) of raken juist overprikkeld. Kinderen met prikkelverwerkingsproblemen krijgen soms een hulpmiddel zoals een tangle, wiebelkussen of geluiddempende hoofdtelefoon met de verwachting dat deze helpen de prikkelverwerking te reguleren. Of deze hulpmiddelen helpen, is nooit wetenschappelijk onderzocht. Doel van dit onderzoek is om aan de hand van een experiment te bepalen of hulpmiddelen effectief zijn in het reguleren van de prikkelverwerking tijdens een toets (rekenen en begrijpend lezen) en welk hulpmiddel het best past bij ieder prikkelverwerkingspatroon. De resultaten worden verwerkt tot praktische informatie/middelen die ingezet kunnen worden in het onderwijs en in de professionele ontwikkeling van leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs.

  Short titleWOBBLE
  StatusFinished
  Effective start/end date1/08/181/11/19

  Collaborative partners

  • Maastricht University
  • Open Universiteit (lead)

  Keywords

  • Sensorische Prikkelverwerking
  • Hulpmiddelen
  • aandacht concentratie
  • rekenen schoolprestaties
  • Tangle
  • wiebelkussen
  • geluiddempende hoofdtelefoon

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.