Pe(e)rfect Vaardig: Een online methode voor interactief en praktijkgericht vaardighedenonderwijs in het Hoger Onderwijs via peer feedback en video-verrijkte rubrieken

Project Details

Layman's description

Interactief en praktijkgericht vaardighedenonderwijs is belangrijk in het hoger onderwijs. Om het aanleren van praktijkgerichte vaardigheden verder te stimuleren, bundelden de OU en Universiteit Maastricht hun krachten in Pe(e)rfect Vaardig, een online methode die studenten via formatief evalueren, peer feedback en video-verrijkte rubrieken ondersteuning biedt bij het oefenen en aanleren van vaardigheden.

Dit project werd (deels) gefinancierd door het Ministerie van OC&W, via SURF, binnen de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs.

Extended description

Het PE(E)RFECT VAARDIG project ontwikkelde en evalueerde een online methode voor (inter)actief praktijkgericht vaardighedenonderwijs in het Hoger Onderwijs, via formatief evalueren, peer feedback en video-verrijkte rubrieken.

Met de PE(E)RFECT VAARDIG methode vormen studenten zich in een vijftal stappen een beeld van de vaardigheden door het kijken naar rolmodellen en voorbeeldgedrag via video-verrijkte rubrieken én door het gestructureerd en gestandaardiseerd geven, ontvangen en analyseren van peer feedback (via dezelfde rubrieken) op opgenomen oefensessies. Vervolgens bepalen studenten zelf leerdoelen voor hun volgende oefensessie(s).

PE(E)RFECT VAARDIG werd samen met docenten, studenten en een stakeholder groep uit het HO uitgewerkt. Dit gebeurde voor de vaardigheid ‘presenteren’ bij zowel Rechten (OU/Universiteit Maastricht) en Psychologie (OU). Dit leidde tot een nieuwe (geheel online) aanpak en instrumentatie voor het vaardighedenonderwijs, die potentieel ook breder bruikbaar én schaalbaar is voor het aanleren van complexe vaardigheden waarbij vaardigheidsbeheersing zich uit in zichtbare gedragsaspecten.

De bruikbaarheid in de onderwijspraktijk voor het aanleren van vaardigheden en de ervaren docentbelasting werd vervolgens geëvalueerd in pilot-implementaties met Rechten en Psychologie studenten (>400) en docenten (>10) van zowel de OU als UM. Daarnaast werden, vanuit zowel docent-als studentperspectief, gegevens verzameld over de ervaren effectiviteit, efficiency en attractiviteit van de methode.

Dit project werd (deels) gefinancierd door het Ministerie van OC&W, via SURF, binnen de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs.

Key findings

- Inzicht in zowel de praktische bruikbaarheid en haalbaarheid als ook de effectiviteit, efficientie en attractiviteit van de voorgestelde online Methode voor vaardighedenonderwijs voor het HO, voor zowel afstands-als blended contactonderwijs-settings
- Innovatie van het (online) vaardighedenonderwijs voor mondeling presenteren binnen de domeinen Recht en Psychologie bij drie cursussen, bij de Open Universiteit en Universiteit Maastricht, als ‘proof of concept’ voor de potentie van deze Methode voor generaliseerbaarheid naar andere domeinen en andere vaardigheden
- Interesse en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de online Methode PE(E)RFECT VAAR-DIG van een brede groep stakeholders uit het HO (o.a. studenten, docenten, beleidsma-kers, managers)
- Inhoudsvalide rubriek mondeling presenteren voor Rechten en Psychologie (fase 1)
- Video-verrijkte rubriek mondeling presenteren voor Rechten en Psychologie (fase 2)
- Toepassing van de Methode PE(E)RFECT VAARDIG in de cursussen voor Rechten (OU, UM) en Psychologie (OU) voor mondeling presenteren (fase 2)
- Evaluatie-rapportage van Pilot 1 en 2 en Eindrapportage (fase 2)
- Afgeleid: Populaire (domein specifieke) en wetenschappelijke publicaties (fase 2)
- Toolkit met handleiding voor gebruik van de Methode PE(E)RFECT VAARDIG in online vaardigheidsonderwijs.
- Voorbeeld-implementatie van de online tool Methode PE(E)RFECT VAARDIG
Short titlePe(e)rfect Vaardig methode
AcronymPV methode
StatusFinished
Effective start/end date1/09/201/09/22

Collaborative partners

 • Maastricht University
 • Open Universiteit (lead)

Keywords

 • vaardigheden
 • formatief evalueren
 • (peer)feedback
 • zelfregulatie
 • reflectie
 • videomodelvoorbeelden
 • rubrieken
 • technologie-verrijkt onderwijs
 • onderwijsinnovatie
 • hoger onderwijs
 • vaardighedenonderwijs
 • presenteren

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.