25 jaar nieuw vermogensrecht: Uitleg van overeenkomsten in het handelsrecht

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Met de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek heeft de wetgever het leerstuk van uitleg van contracten grotendeels overgelaten aan de rechtspraak. In deze bijdrage zal worden bezien hoe geschillenbeslechters in de praktijk omgaan met uitleggeschillen in het handelsrecht. Daarbij zal aandacht zijn voor het twee-fasen-uitlegmodel en de bijzondere Haviltex-omstandigheden die voor de handelspraktijk van belang zijn. Verder zal er aandacht zijn voor de vraag in hoeverre het contra-proferentembeginsel toepasbaar is in het handelsrecht.
Original languageDutch
Pages (from-to)133-140
Number of pages8
JournalNederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Volume2017
Issue number3
Publication statusPublished - Jun 2017

Cite this