Aandacht voor mens(beeld)en bij (rechterlijk) beleid. Nederlandse sense of urgency als (her)aanknopingspunt bij Belgische inclusiebevorderingstraditie

Bart Nelissen, Christine van Vliet

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Nederland) illustreert via sociaal-psychologische inzichten hoe beleidsmakers zich vaak onbewust zijn van hun overigens vaak stereotypische mensbeelden waarmee zij aan de slag gaan. Die mensbeelden blijken bovendien ingebed in de ‘stille ideologie’ van de werkomgeving en zijn ook daarom lastig te veranderen. Bewustzijnsbevordering bij beleidsmakers – met inbegrip van juristen en rechters als beleidsmakers sui generis – verdient daarom aandacht van al wie zich in België inzet voor inclusie en veerkrachtverhoging bij wie maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen. Aandacht voor het mens- en maatschappijbeeld van alvast justitiële actoren kent in België aan weerszijde van de taalgrens al een rijke traditie die vandaag meer dan ooit beleidsmatige concretisering behoeft.
Original languageDutch
Pages (from-to)9-25
Number of pages17
JournalTijdschrift Grondrechten en armoede/ Revue Droits fondamentaux et pauvreté
Volume1
Publication statusPublished - 28 Feb 2023

Cite this