ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1351, Gst. 2016/117, m.nt. S.D.P. Kole Verkleining Natura 2000-gebied ‘Haringvliet’. Prejudiciële vraag: Is het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 3 december 2014 tot vaststelling van een achtste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PB 2015 L18, p. 385 en verder) voor zover hierbij het gebied “Haringvliet” (NL1000015) op deze lijst is geplaatst zonder dat de Leenheerenpolder hiervan deel uitmaakt geldig?

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Cite this