ABRvS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1399, Gst. 2016/130 m.nt. S.D.P. Kole Herstellen verzuim in bezwaar. Niet vermelden mogelijk juridische consequenties door bestuursorgaan in strijd met zorgvuldigheidsvereiste. Niet-ontvankelijkverklaring kan desondanks in rechte stand houden. (Westerveld)

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Cite this