ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2606. AB 2021/61 m.nt. R. Bronsema Is een brief waarin een rechtsopvolger als aanvrager in een schadeprocedure wordt verklaard gericht op rechtsgevolg?

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Cite this