Appartementsrecht: Een rechtsgebied in ontwikkeling

M.C.E. van der Vleuten, R.F.H. Mertens, B. Akkermans

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

Zowel in de oude wooncomplexen als in de nieuwe omvangrijke complexen
ontstaan regelmatig problemen die lacunes in de huidige appartementenwetgeving blootleggen. Omdat het reserveren voor groot onderhoud in een reservefonds pas bij de wetswijziging in 2005 verplicht werd
gesteld, is in oude appartementengebouwen bijvoorbeeld vaak onvoldoende
gereserveerd voor groot onderhoud en renovatie. In verband met de leeftijd van de vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw gebouwde complexen begint zich bij deze gebouwen tegenwoordig de noodzaak van groot onderhoud en renovatie op te dringen. Omdat niet alle eigenaars over de middelen beschikken om hun bijdrage in de kosten daarvan te voldoen, is de vraag opgekomen of deze via een door de Vereniging van Eigenaars (hierna ook: VvE) af te sluiten lening kan worden betaald. Of de VvE leningen mag afsluiten is echter twijfelachtig. Daarom heeft recent een internetconsultatie plaatsgevonden over een conceptwetsvoorstel verbetering Vereniging van Eigenaars, waarin onder andere de mogelijkheid tot het aangaan van een lening wordt geregeld, evenals een minimumvulling van het reservefonds.
Daarnaast bestaat in de praktijk een aantal andere problemen die aandacht
verdienen. De nieuwe omvangrijke splitsingen met gemengde functies leggen problemen bij hoofd- en ondersplitsingen bloot, met name op het punt van besluitvorming in VvE’s en transparantie van administratie en bestuur. In ‘gemengde complexen’ ontstaat voorts een geheel eigen dynamiek doordat er wrijving ontstaat tussen het huurrecht en het appartementsrecht, maar ook vanwege (vermeend) machtsmisbruik door grooteigenaars.
Original languageDutch
Title of host publicationBoek 5 BW van de toekomst
Subtitle of host publicationOver vernieuwingen in het zakenrecht
EditorsL.C.A. Verstappen
Place of PublicationDen Haag
PublisherSdu Uitgevers
Chapter7
Pages351-434
Number of pages84
ISBN (Print)9789012397346
Publication statusPublished - 2016
Eventwetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie op 8 maart 2016 te Utrecht
- Utrecht, Netherlands
Duration: 8 Mar 20168 Mar 2016

Conference

Conferencewetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie op 8 maart 2016 te Utrecht
Country/TerritoryNetherlands
CityUtrecht
Period8/03/168/03/16

Keywords

  • appartementsrecht
  • VvE

Cite this