Audit en Advies: wisselen auditors van bril?

Translated title of the contribution: Audit and Advisory: Do auditors change glasses?

A.L.P. Nuijten

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

41 Downloads (Pure)

Abstract

De werkzaamheden van auditors strekken zich uit over het werkveld van de pure controle en rapportage daarover (assurance) tot aan advisering op basis van gedegen onderliggend onderzoek. Het al dan niet combineren van audit en advies is onderwerp van debat binnen de beroepsgroep van auditors. Daarin komen aspecten aan de orde zoals toegevoegde waarde, effectiviteit maar ook vaktechnische aspecten zoals rolvermenging, objectiviteit. Deze bijdrage aan de bundel verkent ander perspectief, namelijk het individu die de audit dan wel advies-opdracht uitvoert. Wij bekijken niet zozeer hoe het vaktechnisch geregeld ‘moet zijn’ maar of de auditor in de praktijk een advies-opdracht ook anders aanpakt dan een assurance-opdracht.

De onderzoeksvraag is of de auditor in een assurance-opdracht op een andere manier observeert, acteert en communiceert dan in een advies-opdracht. Bij 37 (IT-) auditors is een zogenoemde metaprofiel-analyse verricht waarin hun voorkeursstijl van waarnemen en communiceren bij een zelf uitgevoerde advies-opdracht en een zelf uitgevoerde assurance-opdracht in kaart werd gebracht.

In deze bijdrage aan de bundel wordt geanalyseerd op welke aspecten dezelfde auditors anders waarnemen en communiceren bij een adviesopdracht dan bij een assurance-opdracht. Verschillen duiden erop dat de auditors wisselen van bril tussen adviesopdrachten en assurance-opdrachten. De implicaties van verschillen worden bediscussieerd: wat kunnen consequenties zijn als de auditor wisselt van bril tussen advies-opdrachten en assurance-opdrachten. Wat betekent het voor de communicatie met en ook de beeldvorming bij afnemers?
Translated title of the contributionAudit and Advisory: Do auditors change glasses?
Original languageDutch
Title of host publicationAuditors Adviseren
Subtitle of host publicationAdvies door en voor Auditors
EditorsMark van Twist, Jolanda Breedveld, Michel Vlak
Place of PublicationRotterdam
PublisherErasmus School of Accounting and Assurance
Chapter9
Pages55-61
Number of pages7
ISBN (Print)978-90-9034853-7
Publication statusPublished - Jun 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Audit and Advisory: Do auditors change glasses?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this