Auto’s en sjoemelsoftware: enkele bespiegelingen over de rechtspositie van consumenten bij consumentenkoop

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Vanaf het moment dat het ‘sjoemelsoftwareschandaal’ (ook bekend als het ‘emissieschandaal’ en ‘dieselgate’) zich in 2015 heeft geopenbaard, is er tot op heden nog bijzonder weinig civielrechtelijke Nederlandse jurisprudentie voortgekomen uit dit schandaal. Dit terwijl er in Duitsland al meer dan 1100 uitspraken zijn gewezen. Ook in de Nederlandse juridische literatuur is er tot op heden weinig aandacht besteed aan de consumentenrechtelijke aspecten aan dit schandaal. Daarom zal, mede aan de hand van Duitse jurisprudentie op dit punt, in dit artikel worden bezien hoe het is gesteld met de positie van een consument-koper van een auto met sjoemelsoftware naar Nederlands recht. Meer in het bijzonder zal de vraag worden beantwoord wat de rechtspositie is van de koper van een auto met sjoemelsoftware in het licht van artikel 6:193a e.v. en 7:17 e.v. BW.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-9
Number of pages9
JournalNederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Volume2020
Issue number1
Publication statusPublished - 4 Feb 2020

Cite this