Bedrijfseconomie en de Werkgroep toekomst accountantsberoep 2014: Opmerkingen vanuit en voor de wetenschap

W.F.J. Buijink*, R.J.M. Dassen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Deze bijdrage bespreekt een recent rapport van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de toekomst van het accountantsberoep in Nederland. Tegelijkertijd met het NBA-rapport verschenen ook een evaluatie door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van de kwaliteit van de accountantscontrole van de Grote-4 accountantsorganisaties in Nederland en een rapport dat de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta 2006) evalueert. Dit artikel bespreekt deze drie rapporten, met de nadruk op het NBA-rapport. De drie rapporten beoordelen aspecten van de werking van de bedrijfstak accountantscontrole in Nederland en doen een reeks van voorstellen die de werking ervan beogen te verbeteren. De bijdrage beziet in hoeverre wetenschappelijk onderzoek op het terrein van accountantscontrole de drie rapporten kan helpen bij deze beoordeling en bij het formuleren van verbeteringsvoorstellen.
Original languageDutch
Pages (from-to)102-111
Number of pages10
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume89
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 17 Mar 2015
Externally publishedYes

Cite this