Abstract

Het SURF-project ‘Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs’ (BISON) richt zich op de ontwikkeling van een elektronisch handboek met richtlijnen, instructies en voorbeelden voor het ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen (begeleiden) van synchroon online onderwijs voor samenwerkend leren. Het project is gerealiseerd met co-funding van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW). Deze deliverable beschrijft het plan voor de evaluatie van het project - dus niet van de
formatieve evaluaties die onderdeel uitmaakten van het ontwerp en ontwikkeltraject dat heeft plaatsgevonden om de projectresultaten te realiseren. De evaluatie van het project is erop gericht vast te stellen in hoeverre de beoogde resultaten zijn bereikt en in hoeverre dit is gelukt binnen de gestelde planning en begroting. De evaluatie omvat daarom zowel proces als product (resultaat) criteria.
Original languageDutch
PublisherOpen Universiteit
Number of pages7
Publication statusPublished - Jun 2020

Keywords

  • BISON project
  • projectevaluatie plan

Cite this