Abstract

Deze deliverable beschrijft een vervolgproject dat voortbouwt op de resultaten van het SURF-project ‘Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs’ (BISON), en heeft tot doel docenten in het hoger onderwijs verder te bekwamen in het online begeleiden van studenten in onderwijs, waarbij samenwerkend leren via afstandsonderwijs centraal staat. Tijdens het BISON project zijn werkvormen voor synchroon online onderwijs onderzocht in het kader van een drietal onderwijsmethodieken, te probleemgestuurd onderwijs, project gebaseerd onderwijs en casus-gestuurd onderwijs. Waar de inzet van BISON was om te komen tot de ontwikkeling van methodieken die docenten kunnen toepassen bij het ontwikkelen van samenwerkend synchroon online onderwijs, is het doel van dit vervolgplan deze eerder opgedane kennis te verspreiden, verdiepen en verbreden.
Original languageDutch
PublisherOpen Universiteit
Number of pages9
Publication statusPublished - Jun 2021

Keywords

  • BISON project
  • vervolg projectplan
  • samenwerkend leren

Cite this