Buurtbemiddeling als bron van sociaal kapitaal: Een onderzoek naar de historie, werking en impact.

F. Inklaar, E.W. Kolthoff, Imke Smulders

Research output: Book/ReportCommissioned reportAcademic

Abstract

Onderzoek van de Open Universiteit naar de werking, impact en historie van buurtbemiddeling in Zwolle wijst uit dat deze methode een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van burgers. Buurtbemiddeling is bovendien een doeltreffende manier om burenruzies aan te pakken. In tweederde van de zaken leidt buurtbemiddeling tot een positief resultaat: conflicten worden opgelost. Gisteren, 29 april 2021, nam burgemeester Peter Snijders het onderzoeksrapport in ontvangst.
Onderzoek buurtbemiddeling

Volgens de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zegt 3 op de 10 Nederlanders dat overlast door buurtbewoners wel eens in hun buurt voorkomt. Dit vormde de aanleiding voor dr. Frank Inklaar en prof. dr. Emile Kolthoff van de Open Universiteit om samen met Imke Smulders, onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool, een onderzoek te starten naar de geschiedenis en de effecten van buurtbemiddeling binnen het onderzoeksprogramma 'De Veilige Stad'. Buurtbemiddeling Zwolle bestaat inmiddels 25 jaar en is - samen met Rotterdam - de eerste gemeente in Nederland waar deze methode werd ingevoerd.
Vernieuwend alternatief

Frank Inklaar: 'Buurtbemiddeling is vernieuwend als alternatief voor traditionele interventies en richt zich op een open (buurt) samenleving en het leggen van verbindingen tussen buren en hun omgeving. In dit onderzoek is het fenomeen zowel vanuit een historische als vanuit een criminologische en beleidsinvalshoek benaderd.' De onderzoekers concluderen dat buurtbemiddeling Zwolle de aan zichzelf gestelde doelstellingen voor een groot deel behaalt. Het aantal positieve bemiddelingen - tussen 62% en 72% door de jaren heen - draagt bij aan het ontlasten van andere instanties en leidt tot het oplossen van conflicten.
Buurtbemiddeling in Nederland

Buurtbemiddeling is een methode om conflicten tussen buren op te lossen. Het is een vorm van burgerparticipatie waarbij getrainde bemiddelaars (vrijwilligers) ruziënde buren helpen het contact te herstellen, problemen bespreekbaar te maken en oplossingen te bedenken voor hun conflict. Buurtbemiddeling is op dit moment in 301 gemeenten in Nederland beschikbaar. Emile Kolthoff: 'Deze alternatieve manier van conflictbeslechting heeft meerwaarde voor de samenleving. Vergroting van zelfredzaamheid, beroep op eigen verantwoordelijkheid en het ontlasten van professionele diensten: buurtbemiddeling biedt drie keer winst ten opzichte van een relatief lage investering'. Wel merkt hij op dat de (psychosociale) problematiek waar de bemiddelaars mee te maken krijgen steeds ingewikkelder wordt en de mogelijkheden tot doorverwijzing beperkt zijn.

Marianne Grooten, coördinator buurtbemiddeling Zwolle: 'Onze vrijwilligers beginnen vaak met het bieden van een luisterend oor, dat kan al veel kou uit de lucht halen. Daarna gaan we aan de slag om de onderlinge communicatie te herstellen. Ons doel is het wederzijdse begrip te bevorderen en de onderlinge communicatie te herstellen. Dit lukt vaak al na een paar gesprekken'.
Original languageDutch
Place of PublicationHeerlen
PublisherOpen Universiteit
Number of pages59
Publication statusPublished - Mar 2021

Keywords

  • Buurtbemiddeling
  • veiligheid
  • veiligheidsbeleving
  • sociale cohesie
  • historie

Cite this