(Cognitief-)gedragstherapeutische benaderingen van seksuele problemen en stoornissen: een historische en conceptuele situering.

Translated title of the contribution: (Cognitive-) behavioural treatments of sexual problems and dysfunctions: a historical and conceptual overview

JJDM van Lankveld*, L. Gijs

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Seksuele problemen en stoornissen komen veel voor en leiden tot veelleed. Cognitief gedragstherapeutische therapieën bij deze problemen enstoornissen hebben ruwweg sinds 1960 een grote ontwikkeling doorgemaakt.Tot nog toe heeft het tijdschrift Gedragstherapie daaraan weinigaandacht besteed. Slechts enkele publicaties in dit tijdschrift behandeldenseksuele problemen of stoornissen. Met een dubbel themanummer(juni en december 2012) worden cognitief gedragstherapeutischeinterventies bij seksuele problemen of stoornissen in kaart gebrachten geëvalueerd. In dit openingsartikel wordt de geschiedenis van decognitief-gedragstherapeutische behandelingen van seksuele problemenen stoornissen toegelicht. Ook worden de theoretische modellen die tengrondslag liggen aan deze behandelingen beschreven. Ten slotte wordteen overzicht gegeven van de verschillende bijdragen aan dit dubbelethemanummer. In dit eerste nummer wordt aandacht besteed aan: seksueledisfuncties, homo-affirmatieve therapie en plegers van seksueelgeweld. In het tweede nummer zal stilgestaan worden bij: seksuele trauma’s,hyperseksualiteit en parafilieën. Van elk thema wordt een overzichtgegeven, dat vervolgens geïllustreerd wordt met klinische casus.
  Translated title of the contribution(Cognitive-) behavioural treatments of sexual problems and dysfunctions: a historical and conceptual overview
  Original languageDutch
  Pages (from-to)131-153
  Number of pages23
  JournalGedragstherapie
  Volume45
  Issue number2
  Publication statusPublished - 2012

  Keywords

  • sexuality
  • history and cognitive and behavioral interventions
  • sexual problems
  • sexual disorders
  • theoretical models
  • overview of special issue

  Fingerprint

  Dive into the research topics of '(Cognitive-) behavioural treatments of sexual problems and dysfunctions: a historical and conceptual overview'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this