Het combineren van causale en mathematische schema’s ondersteunt leerlingen in het gezamenlijk oplossen van realistische bedrijfseconomische probleemopgaven

Translated title of the contribution: Combining causal and mathematical representations supports learners in collaboratively solving complex business-economics problem-tasks

Bert Slof, Gijsbert Erkens, Paul A. Kirschner

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  33 Downloads (Pure)

  Abstract

  Deze studie richtte zich op de vraag of het achtereenvolgens maken van causale en mathematische begrippenschema’s leerlingen ondersteunt in het gezamenlijk oplossen van realistische bedrijfseconomische probleemopgaven. In totaal werkten 102 VWO 4 leerlingen in drietallen aan de probleemgave door achtereenvolgens de activiteiten van de (1) oplossingenfase (vaststellen van het probleem en formuleren van meerdere oplossingen) en (2) evaluatiefase (vergelijken van de financiële gevolgen van de oplossingen en komen tot een eindadvies) uit te voeren. De 34 groepen werden willekeurig toegekend aan vier experimentele condities en verschilden in de wijze waarop ze schema’s dienden te maken. Groepen in de causaal‑mathematisch conditie (n = 8) maakten een oorzakelijk schema gedurende de oplossingenfase en een mathematisch schema gedurende de evaluatiefase. Groepen in de mathematisch-causaal conditie (n = 8) maakten beide schema’s in de omgekeerde volgorde. Groepen in de causaal (n = 9) en mathematisch (n = 9) condities maakten bij iedere probleemoplosfase hetzelfde soort schema (causaal respectievelijk mathematisch). Zoals verwacht hadden groepen die begrippenschema’s maakten die overeenkwamen met de activiteiten van de probleemoplosfasen (causaal‑mathematisch conditie) een hogere score voor hun oplossing voor het probleem en waren zij beter in staat om hun samenwerkingsproces te coördineren dan groepen in de andere condities.
  Translated title of the contributionCombining causal and mathematical representations supports learners in collaboratively solving complex business-economics problem-tasks
  Original languageDutch
  Pages (from-to)56- 75
  JournalPedagogische Studiën
  Volume90
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • gezamelijk oplossen
  • causale en mathematische begrippenschema’s

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Combining causal and mathematical representations supports learners in collaboratively solving complex business-economics problem-tasks'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this