Datagedreven zicht op ondermijning in woonwijken: Een verkenning van de mogelijkheden om indicatoren te ontwikkelen om zicht te krijgen op ondermijning in woonwijken

Translated title of the contribution: Data-driven outlook of organized crime in neighborhoods: An exploration of the possibilities to develop indicators to gain vision in residential areas

Jonas Stuurman, Emile Kolthoff, Joost Van den Tillaart, Ben Kokkeler

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

85 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een onderzoek binnen een middelgrote gemeente naar de mogelijkheden om gemeenten een instrument te geven waarmee zij in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen bepalen welke wijken (extra) risico lopen op blootstelling aan ondermijnende activiteiten en de gevolgen daarvan. We gaan op zoek naar indicatoren om die blootstelling als het ware te meten en daarmee richting te geven aan preventieve investeringen. Ondermijning waar het in deze bijdrage over gaat, betreft de aantasting van structuren en fundamenten van de samenleving door activiteiten van georganiseerde misdaad in brede zin, uiteindelijk uitmondend in aantasting van de rechtsstaat. Het gaat dus niet om het fenomeen georganiseerde misdaad zelf, maar om de effecten daarvan op de samenleving.

This contribution reports about a research in a medium-sized municipality on the possibilities of giving municipalities an instrument to determine at the earliest possible stage which neighborhoods are at (increased) risk of exposure to organized crime and its consequences. We are searching for indicators to measure that exposure to give direction to preventive measures. Our focus is on the erosion of structures and foundations of society as a result of activities of organized crime, eventually resulting in the infringement of the rule of law. It is therefore not about the phenomenon of organized crime itself, but about its effects on society. This requires clarification and measurability of the concept. In this first exploration, we focus on the following five manifestations of the effect of organized crime: The emergence of a subculture: not recognizing government authority; the emergence of takeover of power in the neighborhood; the emergence of vulnerable groups of citizens; the creation of the image: crime pays off; and the emergence of unfair competition.
Translated title of the contributionData-driven outlook of organized crime in neighborhoods: An exploration of the possibilities to develop indicators to gain vision in residential areas
Original languageDutch
Pages (from-to)17-50
Number of pages34
JournalTijdschrift voor Veiligheid
Volume2020
Issue number1
Publication statusPublished - Mar 2020

Keywords

  • Ondermijning, indicatoren, leefbaarheid, georganiseerde criminaliteit, stadsontwikkeling

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Data-driven outlook of organized crime in neighborhoods: An exploration of the possibilities to develop indicators to gain vision in residential areas'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this