De aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland: Not fit for purpose

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage staat de vraag centraal of de huidige aanpak van de stikstofproblematiek voldoet aan de eisen van artikel 6 Habitatrichtlijn en of deze aanpak ‘fit for purpose’ is. De auteur gaat eerst in op de PAS-uitspraken en de gevolgen van deze uitspraken voor de praktijk. Daarna volgt een kritische beschouwing van de op 1 januari 2020 in werking getreden Spoedwet aanpak stikstof en de aangekondigde maatregelen op het terrein van natuurherstel, landbouw en luchtvaart.
Original languageDutch
Article number74
JournalDe Gemeentestem
Volume2020
Issue number7507
Publication statusPublished - 2 Jul 2020

Cite this