De Cognitieve Screening Test (CST) bij normale cognitieve veroudering en dementie: Drie varianten en bruikbaarheid voor de klinische praktijk

Translated title of the contribution: The Cognitive Screening Test (CST) in normal cognitive aging and dementia: Three variants and usability for clinical practice

Dirk Hoek, M. van Toutert, H. Diesfeldt

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  De Cognitieve Screening Test (CST) bestaat uit twintigitems voor onderzoek van oriëntatie en eenvoudige feitenkennis.Normen dateren van voor 1990. Nieuwe gegevens zijn verzameld bij102 ouderen (65 tot 94 jaar), vrij van dementie of een andere cognitievestoornis en zelfstandig in de uitvoering van complexe instrumenteleactiviteiten van het dagelijks leven. Gezondheidsproblemen vormdengeen uitsluitingscriterium. De resultaten zijn vergeleken met die van659 personen met dementie om grensscores te bepalen voor het onderscheidtussen normale cognitieve veroudering en dementie. Drievarianten van de CST zijn onderzocht: de volledige versie, de verkorteversie bestaande uit de eerste veertien items en een hiërarchisch opgebouwdevariant van negen items. De klinisch neuropsychologischetoepassing van de CST wordt ondersteund door tabellen die voor verschillendevoorafkansen op aanwezigheid van dementie en voor diverseCST-scores de waarschijnlijkheid van dementie geven.
  Translated title of the contributionThe Cognitive Screening Test (CST) in normal cognitive aging and dementia: Three variants and usability for clinical practice
  Original languageDutch
  Pages (from-to)274-292
  Number of pages19
  JournalTijdschrift voor neuropsychologie
  Volume11
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2016

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'The Cognitive Screening Test (CST) in normal cognitive aging and dementia: Three variants and usability for clinical practice'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this